ကျပ်တစ်သောင်းထပ်တက်သည့် ရွှေဈေး (ဖေဖော်ဝါရီ ၂ )

ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ ငွေကျပ်တစ်သောင်း ထပ်တက်သွားပြီး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈၅၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးနှင့် ဓာတ်ဆီဈေးလည်း အနည်းငယ်တက်လာသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင် မြေပြင်တွင်...

ရွှေတစ်ကျပ်သား ကျပ်တစ်သောင်းတက် (ဖေဖော်ဝါရီ၁ )

ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ ငွေကျပ်တစ်သောင်းဈေးတက်သွားပြီး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈၄၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ ငြိမ်နေပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ပြန်ကျလာသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင် မြေပြင်တွင်...

ရွှေတစ်ကျပ်သား နှစ်ဆယ့်ရှစ်သိန်းသုံးသောင်းဖြင် ဈေးငြိမ် (ဇန်နဝါရီ ၃၁ )

ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ အပြောင်းအလဲမရှိငြိမ်နေပြီး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈၃၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အနည်းငယ်တက်နေပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အနည်းငယ်ပြန်ကျလာသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင် မြေပြင်တွင်...

ရွှေတစ်ကျပ်သား နှစ်ဆယ့်ရှစ်သိန်းသုံးသောင်း ဈေးဖွင့် (ဇန်နဝါရီ ၃၀ )

ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ အပြောင်းအလဲမရှိငြိမ်နေပြီး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈၃၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးလည်း ငြိမ်နေပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အနည်းငယ်ပြန်တက်လာသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ်တွင် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အတက်ဈေးတွင် အလှုပ်အခတ်နည်းနည်းဖြင့် ငြိမ်နေသည်။ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ်သောင်းဂဏန်းသာ အတက်အကျရှိပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ မဆိုစလောက် တက်သွားသည်။ အတက်အကျနည်းသည့် ရွှေဈေး

တက်ရိပ်ပြနေဆဲဖြစ်သည့် မြိတ်ကုန်စည်ဈေးကွက်

မြိတ်မြို့ရှိ အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးကွက်တွင် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ တက်ရိပ်ပြနေဆဲဖြစ်သည်။ အခြေခံစားသောက်ကုန်တို့အနက် အဓိက အစားအစာတစ်ခုဖြစ်သည့်ဆန်(အဟောင်း) ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီး ဆန်ကြမ်း ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၅၇၀၀၀ ကျပ်၊ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေး ၁၀၆၀၀၀ ကျပ်၊ ပေါ်ဆန်းမွှေး ၈၀၀၀၀...

ရွှေဈေး ကျပ်တစ်သောင်းထပ်တက် (ဇန်နဝါရီ ၂၇ )

ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ ကျပ်တစ်သောင်းထပ်တက်လာပြီး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈၃၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ ငြိမ်နေပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ပြန်တက်လာသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင် မြေပြင်တွင်...

ကျပ်နှစ်သောင်းတက်လာသည့် ရွှေဈေး (ဇန်နဝါရီ ၂၆ )

ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ ကျပ်နှစ်သောင်းတက်လာပြီး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈၂၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ ငြိမ်နေပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ကျသွားသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင် မြေပြင်တွင်...

ရွှေဈေး သုံးရက်ဆက်ငြိမ် (ဇန်နဝါရီ ၂၅ )

ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈ သိန်း ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အနည်းငယ်ထပ်တက်‌ နေပြီး ဓာတ်ဆီဈေးလည်း ငြိမ်နေသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင်...

ကျပ်နှစ်ဆယ့်ရှစ်သိန်းဖြင့် နှစ်ရက်ဆက် ငြိမ်နေသည့် ရွှေဈေး (ဇန်နဝါရီ ၂၄ )

ယမန်နေ့နှင့် ယနေ့ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၈ သိန်း ဈေးဖွင့်ထားသည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အနည်းငယ်ထပ်တက်‌နေပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ငြိမ်နေသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင် မြေပြင်တွင်...