Dawei Watch TV/တနင်္သာရီ အတွက် လျှပ်စစ် ယူနစ် ၁၅၀ အခမဲ့

0
83
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ဧပြီလအတွက် လျှပ်စစ်ယူနစ် ၁၅၀ အခမဲ့ တနင်္သာရီသားများ ခံစားခွင့်ရပါပြီ။ ဘယ်လို ပုံစံ ခံစားခွင့်ရမယ်ဆိုတာ ရုပ်သံသတင်းမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Dawei Watch TV