သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၆၂)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၆၁) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၆၂- (၁) အကျအဆုံး များလွန်းတဲ့ မင်းသမီးစခန်းခွာစစ်

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၆၁)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၆၀) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၆၁- (၁) God Army ရှိရာဒေသသို့...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၆၀)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၉) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၆၀- (၁) ဒုက္ခသည်စခန်းရဲ့ အခြားတဘက် မျက်နှာမှာ

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၉)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၈) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၅၉- (၁) စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်စခန်းများဆီသို့

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၈)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၇) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၅၈ (၁) စစ်ပူချိန်မှာ ကတိတည်ဖို့မလွယ်ပါ

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၇)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၆) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၅၇ (၁) လမ်း-၃ သွယ် ခွာစစ်စီမံကိန်းနှင့်...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၆)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၅) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၅၆- (၁) မင်းသမီးစခန်း ခွာစစ်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာခြင်း

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၅)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၄) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း-၅၅- (၁) ပေါင်းစည်းရေးညီလာခံမှ ရွေးချယ်လိုက်သော ဗဟိုကော်မီတီအသစ်

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၄)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၃) အပိုင်း-၆- (မင်းသမီးခစန်းခွာစစ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြသာနာများ) အခန်း- ၅၄- (၁) ABSDF ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၃)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၂) အပိုင်း-၅- (တနင်္သာရီရိုးမပေါ်က ခေတ်သစ်ကိုလံဘတ်များ) အခန်း-၅၃- (၁) မျောက်ပစ်မုဆိုးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတင်းထောက် အဖြစ်သို့