သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃၁)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃၀) အပိုင်း-၄- (ABSDF အကွဲအပြဲကာလနှင့် ဘက်မလိုက်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့) အခန်း-၃၁- (၁) ထူးခြားသော ကျောင်သားရေးရာတာဝန်ခံ...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃၀)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၉) အပိုင်း-၄- (ABSDF အကွဲအပြဲကာလနှင့် ဘက်မလိုက်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့) အခန်း-၃၀- (၁) ပူးတွဲ ညီညွတ်ရေးကော်မီတီ...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၉)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၈) အပိုင်း-၄- (ABSDF အကွဲအပြဲကာလနှင့် ဘက်မလိုက်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့) အခန်း-၂၉- (၁) နတ်အိမ်တောင်တိုက်ပွဲနှင့် အိမ်နီးချင်းတပ်ရင်းများ

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၈)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၇) အပိုင်း-၄- (ABSDF အကွဲအပြဲကာလနှင့် ဘက်မလိုက်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့) အခန်း-၂၈- (၁) ဘက်မလိုက် ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၇)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၆) အပိုင်း-၄- (ABSDF အကွဲအပြဲကာလနှင့် ဘက်မလိုက်အဖွဲ့) အခန်း-၂၇- (၁) တတိယအကြိမ်...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၆)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၅) အပိုင်း-၃- (အများသွားတောင်ကြားလမ်းမှ စစ်သည်တော်များ) အခန်း-၂၆ (၁) စင်ပြိုင်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် မင်းသမီးခစန်းသို့...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၅)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၄) အပိုင်း -၃- (အများသွားတောင်ကြားလမ်းပေါ်က စစ်သည်တော်များ) အခန်း-၂၅- (၁) နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့် တောခိုကျောင်းသားများ

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၄)

<<<<< သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၃) အပိုင်း-၃- (အများသွားတောင်ကြားလမ်းပေါ်က စစ်သည်တော်များ) အခန်း-၂၄- (၁) တပ်ရင်းညီလာခံနဲ့ ကော်မီတီသစ်၊ တပ်မှူးသစ်များ...

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၃)

<<<<<သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၂) အပိုင်း-၃- (အများသွားတောင်ကြားလမ်းမှ စစ်သည်တော်များ) အခန်း-၂၃- (၁) တပ်ရင်းညီလာခံ ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ ရှေ့တန်းခရီးစဉ်

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၂)

သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၁)>>>>> အပိုင်း-၃- (အများသွားတောင်ကြားလမ်းမှ စစ်သည်တော်များ) အခန်း-၂၂- (၁) နယ်မြေစိုးမိုးရေးနှင့် တောတွင်းအုပ်ချုပ်ရေး