ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးမှာ ဈေးတန်းအမြင့်တွင် ငြိမ်နေပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးလည်း အလှုပ်အခတ်နည်းနေသည်။ ရွှေ၊ဘတ်ဈေးမှာ အငြိမ်ဆုံးကာလဟုဆိုနိုင်သည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အလှုပ်အခတ် အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီး တစ်လီတာလျှင် ကျပ်ဆယ်ဂဏန်းအထိ အပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်၊

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ်ရွှေဈေးမှာ ထိုးတက်သွားပြီး ဈေးအမြင့်တွင် တန့်နေခဲ့သည်။ ထိုင်းဘတ်ဈေးလည်း တက်လာခဲ့ပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အလှုပ်အခတ် အနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏ ဈေးကွက်လားရာကို...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးမှာ ရုတ်တရက်ထိုးတက်သွားပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးလည်း တက်ရိပ်ပြခဲ့သည်။ ဓာတ်ဆီဈေးလည်း အလှုပ်အခတ် အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီး တစ်လီတာလျှင် ကျပ်ဆယ်ဂဏန်းအထိ အပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်၊ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့်...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးမှာ တဖြည်းဖြည်းကျရိပ်ပြနေပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အလှုပ်အခတ်နည်းနေသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာမူ အလှုပ်အခတ်ရှိခဲ့ပြီး တစ်လီတာလျှင် ကျပ်ဆယ်ဂဏန်းအထိ အပြောင်းအလဲရှိနေသည်၊ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ်တွင် ရွှေဈေးမှာ လုံးဝအလှုပ်အခတ်မရှိဘဲငြိမ်နေပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အတက်အကျ အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့် အခေါက်ရွှေဈေးမှာ ဈေးတန်းတစ်ခုတွင် တစ်ပတ်လုံးငြိမ်နေခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်းသုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ်တွင် ရွှေဈေးမှာ အလှုပ်အခတ်နည်းခဲ့ပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ ဆက်တိုက်ကျရိပ်ပြခဲ့သည်။ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ်ထောင်ဂဏန်းသာ အတက်အကျရှိခဲ့ပြီး ဘတ်ဈေးမှာ တဖြေးဖြေးကျနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့်...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ်တွင် ရွှေဈေးမှာ အလှုပ်အခတ်ရှိခဲ့ပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ ကျရိပ်ပြခဲ့သည်။ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ်သောင်းဂဏန်း အတက်အကျရှိခဲ့ပြီး ဘတ်ဈေးမှာ တဖြည်းဖြည်းအကျဘက်သို့ ရောက်နေခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊...

ရွှေနှင့်ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ်တွင် ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အတက်အကျနည်းနည်းဖြင့် ဈေးဖွင့်နေခဲ့သည်။ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ လုံးဝငြိမ်နေခဲ့ပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ မဆိုစလောက်သာ အလှုပ်အခတ်ရှိသည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးမှာ အတက်ဘက်တွင်ရောက်နေပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးလည်း အနည်းငယ်တက်နေခဲ့သည်။ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ်သောင်းဂဏန်း တက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ မဆိုစလောက်သာ ရှိသည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ်တွင် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အတက်ဈေးတွင် အလှုပ်အခတ်နည်းနည်းဖြင့် ငြိမ်နေသည်။ အခေါက်ရွှေဈေးမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ်သောင်းဂဏန်းသာ အတက်အကျရှိပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ မဆိုစလောက် တက်သွားသည်။ အတက်အကျနည်းသည့် ရွှေဈေး