ထား၀ယ္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးႏိုင္ေတာ့မည္

ထား၀ယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္ႏွစ္လံုး၊ ယင္းစက္ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳရသည့္ ေရသန္႔စက္ တစ္လံုးကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေပးပို႔ထားသည့္အတြက္  လာမည့္ ေမလခန္႔မွစၿပီး ေက်ာက္ကပ္ ေဆးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးရံုတာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ထား၀ယ္ေဆးရံုမွ  သမားေတာ္တစ္ဦး၊ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ႏွစ္ဦးကို သင္တန္းတက္ရန္ ေစလႊတ္ ထားေၾကာင္း...

ဆင္တုပ္ေကြးေရာဂါ အေရးေပၚ အေျခအေနမဟုတ္

ဘ၀ါကမ္းေျခရြာရွိ ေဒသခံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆင္တုပ္ေကြးေရာဂါမွာ အေရးေပၚအေျခအေန မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ မတ္လ အေစာပိုင္းမွ စတင္ကာ ပိုးေလာက္လန္း ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္း၊ ျခင္ေထာင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း အစရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ လူအမ်ားအျပားကို ထပ္မံကူး စက္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ပိုးမႊားမ်ားမွတစ္ဆင့္...

အပူဒဏ္အႏၲရာယ္

ေႏြရာသီတြင္ ရာသီဥတု ပူျပင္းမႈ ေၾကာင့္ ေခြၽးထြက္လြန္ကာ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းရွိ ေရႏွင့္ ဓာတ္ဆားဓာတ္မ်ား ဆုံး႐ုံးမႈ ပိုမို မ်ားျပားလာပါသည္။ အပူဒဏ္အႏ္ၲရာယ္ေၾကာင့္ အပူ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဖာေယာင္ျခင္း၊ မိတ္ႏွင့္ ယားနာမ်ားထြက္ျခင္းႏွင့္ ႂကြက္တက္ ျခင္းစသည့္ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအား ခံစား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါအား ေစာစီးစြာ စစ္ေဆး ကာကြယ္ကုသ အႏိုင္ယူပါ

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ  သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားအနက္ ျဖစ္ပြားမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေရာဂါသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္...

မိမိကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ ရင္သားကင္ဆာ

ရင္သားကင္ဆာသည္အမ်ိဳးသမီး မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုး ကင္ဆာျဖစ္သည္။ ေဆာလွ်င္စြာသိရွိပါက ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ကုသႏိုင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ပံုမွန္စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ စမ္းသပ္ရမွာလဲ (၁) ပံုမွန္ရာသီလာသူမ်ားအတြက္ လစဥ္ ရာသီလာၿပီးသည့္အခ်ိန္၊

ကူးစက္ျမန္ ေရေက်ာက္ေရာဂါ

ေရေက်ာက္ေရာဂါဆိုသည္မွာ Varicella-Zoster Virus (VZV) ဗိုင္းရစ္ပိုးၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေရေက်ာက္ေရာဂါသည္ ခႏၶာကိုယ္ အႏွံ႔ယားယံေသာ အရည္ၾကည္အဖုမ်ား မထြက္မီ (၂)ရက္ခန္႔အလိုတြင္- (၁) ဖ်ားျခင္း၊

၀က္သက္ေရာဂါ သတိျပဳပါ

၀က္သက္ေရာဂါသည္ ၀က္သက္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး (Measles Virus) ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ ဘယ္သူေတြကူးစက္ႏိုင္သလဲ ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားသူမ်ား အားလံုး(အသက္ အရြယ္မေရြး၊ က်ား/မ မေရြး) ၀က္သက္ေရာဂါကူးစက္ ႏိုင္ပါသည္။ ဘယ္လိုကူးစက္တတ္ပါသလဲ (၁) ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူ ေခ်ာင္းဆိုး/ ႏွာေခ်ျခင္းျဖင့္ ၀က္သက္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ေလထဲသို႔ေရာက္ရွိၿပီး အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသည္။ (၂) ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူကို ေခ်ာင္းဆိုး/ ႏွာေခ်ျခင္း မွ...

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ သတိရွိပါ

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါသည္ ေသြးေၾကာထဲတြင္ ေနသည့္ သံေကာင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္။ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္ေသာျခင္ ကိုက္ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္သည္။ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္ေသာျခင္သည္ ေရပုပ္ေရသိုးမ်ား၊ ေရစီး ေရလာမေကာင္းသည့္ ေရေျမာင္းပုပ္မ်ား၊  ေရဆိုးက်င္း မ်ား၊ မလံုၿခံဳေသာ အိမ္သာက်င္းမ်ား၊ မလံုၿခံဳေသာ ေျမေအာက္ေျမာင္းမ်ားတြင္ ေပါက္ဖြားသည္။ လူအခ်ိဳ႕တြင္ ေရာဂါပိုးရွိေနေသာ္လည္း ေရာဂါ...

က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (၅)

ယခင္အပတ္မွအဆက္.......   လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသေစာင့္ ေရွာက္ေပးရန္ လမ္းညႊန္ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူကို ခ်က္ခ်င္း ဆန္းစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ လိုအပ္ပါ က ပို၍တာ၀န္ရွိသည့္္အဖြဲ႔ (သို႔မဟုတ္) တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္း ၾကားပါ။   လူနာအေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ေန သလား။ လိုအပ္ေသာကုသမႈကို ဤဌာန တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သလား။ အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ပါက- (၁) အေရးေပၚေဆးကုသေပးၿပီး...

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ( H5N1)

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး (Avian influenza - H5N1)သည္ ၾကက္၊ ဘဲ ႏွင့္ ငွက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တုပ္ေကြး ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး (Influenza A Virus subtype H5N1) ျဖစ္သည္။ ၎ တုပ္ ေကြးေရာဂါပိုးရွိေသာ ၾကက္ငွက္...