လှုပ်ခတ်လာသော ထိုင်းဘုရင်၏ ရာဇပလ္လင်

ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကို ကောင်းစွာ ထိန်းထားနိုင်သော်လည်း နောက်ဆက်တွဲ စီးပွားရေး ပြဿနာများအတွက် ခေါင်းခဲနေရချိန် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေး မတည်ငြိမ်မှုများသည် အစိုးရအဖွဲ့ကိုသာမက ဘုရင် ဝဇီရာလောင်ကွန်း၏ ရာဇပလ္လင်ကိုပါ လှုပ်ခတ်လာခဲ့သည်။ “ထိုင်းနိုင်ငံသည် ထိုင်းပြည်သူ ပိုင်ဖြစ်တယ်။ ဘုရင့်ဥစ္စာတော်...