ကလုံးထာ သစ္ေတာထိန္းရန္ ေလၽွာက္ထားဧရိယာကို သစ္ေတာဌာနက ကြင္းဆင္းစိစစ္မည္

0
521

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ တလိုင္းယာ ေက်း ႐ြာအုပ္စု၊ ကလုံးထာေက်း႐ြာ နယ္နိမိတ္ အတြင္း သစ္ေတာထိန္းသိမ္းရန္ ေဒသခံ မ်ား ေလၽွာက္ထားသည့္ ေျမဧက တစ္ ေသာင္းေက်ာ္ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္မွ ကြင္းဆင္းစိစစ္ရန္ ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ကလုံးထာေက်း႐ြာမွ ေလၽွာက္ထား သည့္ ေရေဝေရလဲ ဧရိယာ ထိန္းသိမ္း ေရးေတာ ေျမဧက ၆၉၃၁ႏွင့္ ေက်း႐ြာ ေဒသႏၲရ ေထာက္ပံ့ေရး ႀကိဳးဝိုင္းေတာ ေျမဧက ၃၅၇၈ကို စိစစ္ရန္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္း စစ္ ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းထားဝယ္ခ႐ိုင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးတင့္က ေျပာ သည္။
kalonehtar_forest
” ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿပီး အျမန္ဆုံး အစီရင္ခံစာ တင္ခိုင္းထားတယ္” ဟု ဦးစိုးတင့္က ဆိုသည္။
အဆိုပါ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမည့္ ေျမဧကမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီး ဌာနက ကြင္းဆင္းစိစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ၊ ေျမစာရင္းႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ အစီရင္ခံတို႔ကို တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရသို႔ တင္ျပသေဘာထား ကိုရယူၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ထပ္မံ တင္ျပရမည္ဟု အထက္ပါ သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

” လာမယ့္အပတ္မွာ ေတာအုပ္နဲ႔ ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးကို လႊတ္လိုက္မယ္လို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာထားတယ္၊ ႐ြာသားေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမယ္” ဟု တလိုင္းယာေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးကံျမင့္က ဆိုသည္။
ယင္းေျမဧကမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိလၽွင္ ေကာ္မတီအသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား စိုက္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း၊ သစ္ ေတာထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္တို႔ကို ေကာ္ မတီမွ သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ဟု ဦးကံျမင့္က ေျပာသည္။
အလားတူ ဒီေရေတာမ်ားကို ႀကိဳး ျပင္ ကာကြယ္ေတာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ကညင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ၊ ေအာက္ သရက္ေခ်ာင္း ေက်း႐ြာ၊ အစ္အစ္ေက်း႐ြာ တို႔မွ ေျမ ဧက ၁၅၃၀ကို ေလၽွာက္ထားၿပီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သဲေခ်ာင္း၊ သဘြတ္ ေခ်ာင္း၊ ဓမင္းဆိပ္ေက်း႐ြာတို႔မွ ေရေဝ ေရလဲ ထိန္းသိမ္းေရးေတာျပဳလုပ္ရန္ ေျမဧက ၁၂၈.၁၁ကို ေလၽွာက္ထား သည္ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္သစ္ေတာဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

အစုဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာျပဳလုပ္ရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ဖီလန္ေက်း႐ြာတြင္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈၿပီးစီး၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးစိုး တင့္က ေျပာဆိုသည္။
” ထပ္ေလၽွာက္မယ့္ ေက်း႐ြာေတြ မ်ားတယ္၊ လိုက္လံ စည္း႐ုံးေနတယ္” ဟု အစုဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ဦးစိုးတင့္က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ား တြင္ စုဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္က်ၿပီး ေျမဧက ၁၀၄၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သစ္ ေတာဦး စီးဌာနထံမွသိရသည္။