ေမာင္းမကန္ဘုတ္ႏွင့္ ေလာင္းလုံးဘုတ္ကၽြန္းသို႔ လည္ပတ္သူ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မ်ားလာ

0
522

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ေမာင္းမကန္ ဘုတ္ကၽြန္း ႏွင့္ ေလာင္းလုံးဘုတ္ကၽြန္းသို႔ လာ ေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးလာေၾကာင္း ေလွျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးေနသူႏွင့္ ေလာင္း လုံး ဘုတ္ကၽြန္းတြင္ ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

အထက္ပါ ကၽြန္းမ်ားကို ဟိုတယ္ တည္းခိုခန္းမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေလွ မ်ားကို ငွားရမ္း၍လည္းေကာင္း သြား ေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။
mgmagan_boat_kyun
” သူတို႔က ဒီကၽြန္းေတြမွာ ေရကူးဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ေမာင္းမကန္က ေရက ညစ္ပတ္လို႔ မကူးခ်င္ဘူး ေျပာၾက တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ကၽြန္းေတြသြားၿပီး ငါးမၽွားၾကတာရွိတယ္” ဟု ကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ Around to Island ေလွပိုင္ရွင္က ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ပြင့္လင္းရာသီ တြင္ ယင္းကၽြန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးရ ေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၅ေခါက္၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ ၂၈ ေခါက္ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္မူ စတင္ပို႔ေဆာင္ ေပးသည္မွ တစ္ပတ္အတြင္း ၃ ေခါက္ ပို႔ေပးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကၽြန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာန၊ ထားဝယ္႐ုံးခြဲထံမွ သိရသည္။
” ဒီလို သြားဖို႔ တင္ျပတဲ့သူေတြ လည္း မရွိေသးဘူး။ သြားေနၾကတယ္ ဆိုတာကို ေတာ့ သိတယ္။ ဘယ္လို သြားေနၾကလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး” ဟု အထက္ပါ ႐ုံးခြဲမွ တာဝန္ခံက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ဆိုပါက ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ ေလွခရီး (Boat Trip) လိုင္စင္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသို႔လိုင္စင္ရရွိရန္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈထံ တြင္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားကာ ယင္း လိုင္စင္ျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနထံ တြင္ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားပါက လို အပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား လမ္းၫႊန္ ေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပေပး ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ခံက ဆို သည္။
” လိုင္စင္ကေတာ့ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။ အခုခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရး စပ္ကူး မတ္ကူးကာလ ျဖစ္ေနလို႔ ေနာက္အစိုးရ အသစ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ လိုင္စင္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္သြင္းမွာပါ။ အခုခ်ိန္ လုပ္ရင္ အာမခံခ်က္မရွိမွာကို စိုးလို႔ပါ” ဟု အထက္ပါ ေလွပိုင္ရွင္က ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေမာင္းမ ကန္ကမ္းေျခမွ လွမ္းျမင္ေနရသည့္ ေမာင္းမကန္ဘုတ္၊ ေလာင္းလုံးဘုတ္ႏွင့္ ဟိန္းဇဲ ဘုတ္ကၽြန္း တို႔ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္း သိရသည္။