တိုင္းအတြင္း ကေလး ၃၀၀၀၀ ခန္႔ ပိုလီယိုေဆးထိုးမည္

0
422

ပိုလီယိုေရာဂါ လုံး၀ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး  ပိုလီယိုကာကြယ္အစက္ခ် ေဆးအျပင္ ပိုလီယို ကာကြယ္ထိုးေဆး အသစ္ထိုးႏွံသည့္ အစီအစဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလ တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။


ယင္းပိုလီယို ကာကြယ္ထိုးေဆး အသစ္ ထည့္သြင္းထိုးႏွံျခင္း အစီအစဥ္ ကို ႏိုင္ငံတဝန္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း စတင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းအတြင္း အသက္ ၄ႏွစ္ အ႐ြယ္ကေလးဦးေရ သုံးေသာင္းခန္႔ကို ထိုးႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
” ပုံမွန္ ကာကြယ္ေဆးထိုး၊ ေဆး တိုက္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္း ထိုးႏွံေပးသြားမယ္၊ အသက္ ၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ ကေလးတိုင္းကို တစ္ႏွစ္ အတြင္း တစ္ႀကိမ္ ပိုလီယိုကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံေပး မယ္” ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ဆို သည္။
အဆိုပါ ပိုလီယိုေရာဂါပိုးသည္ ပိုလီယိုဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား၍ အလြန္ ကူးစက္ပ်ံႏွံ႔လြယ္ၿပီး ေရာဂါပိုးရွိလူနာ၏ မစင္မွတစ္ဆင့္ အစာႏွင့္ေရမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိကာ ထို႔မွတစ္ဆင့္ အျခား တစ္ေယာက္ထံေရာဂါ ကူးစက္တတ္ သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းေရာဂါရွိသူသည္ ဖ်ားျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဇက္ေတာင့္ျခင္း၊ လက္ေျခမ်ား နာက်င္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အေၾကာ ေသ၍ မသန္စြမ္းျခင္း လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ကာကြယ္ေဆး အျပည့္အဝ မတိုက္ထားေသာ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ငယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားတတ္သည္ဟု ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ျဖန္႔ေဝ ေသာလက္ကမ္းစာေစာင္၌ ေရးသားထား သည္။
ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆး ထိုးေဆးႏွင့္ ပိုလီယိုအစက္ခ်ကာကြယ္ေဆးတို႔သည္ ေရာဂါကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းမတူေသာ ေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး၏ အာနိသင္မ်ား ေပါင္းစပ္လ်က္ ေရာဂါကာကြယ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစသည္ဟု လက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။