ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ခြင့္ မရသည့္ EIA ရလဒ္ကို ကလုံးထားေဒသခံမ်ား လက္မခံ

0
529

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ ကိန္း၏ ဆက္စပ္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ သည့္ ႏွစ္လမ္းသြား ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာမည့္ ေက်း႐ြာမ်ားအနက္ တစ္႐ြာျဖစ္သည့္ ကလုံးထာေက်း႐ြာက ယင္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ေျခစစ္ တမ္း(EIA) ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ခြင့္ မရသည့္အတြက္ လက္ရွိ ၿပီးစီးေနသည့္ အဆင့္အထိ (EIA) ရလဒ္ အား လက္မခံႏိုင္ဟု ကလုံးထာ ႐ြာသူ^ သားမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ စီမံကိန္း သည္ ၁၃၈ကီလိုမီတာ အရွည္ရွိၿပီး ထားဝယ္-ထိုင္း ယခင္လမ္းေဟာင္း ၁၈ ကီလိုမီတာ ေနရာတြင္ စၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ထီးခီးေက်း႐ြာရွိ ယခင္ လမ္း ေဟာင္း ၁၅၆ကီလိုမီတာ ေနရာ အထိ ထပ္မံမြန္းမံ ေဖာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
စီမံကိန္း မေဖာ္ေဆာင္မီ D TEAM Consulting Engineering and Management ကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္သာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္ ေခ်မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း မလုပ္သည့္ အတြက္ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္က ကလုံးထာ ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ယင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒသခံမ်ားက အထက္ပါအတိုင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
TEAM-Consulting
“ေဒသခံေတြ မပါဘဲ လက္ရွိ လုပ္ထားတဲ့ (EIA) ရလဒ္ကို လက္မခံႏိုင္ ဘူး” ဟု ကလုံးထာေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အသိပညာ တိုးပြားေရးကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည့္ ႐ြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုစုပိုင္ေထြးက ဆိုသည္။

EIA စစ္တမ္းေကာက္ယူ အခ်ိန္ တြင္ ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီးလုပ္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း မစတင္မီ ႏွစ္ ပတ္ႀကိဳတင္ အသိေပးရန္၊EIA လုပ္ေဆာင္ၿပီး ရလဒ္မ်ားအား ႐ြာသား မ်ားကို ခ်ျပရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က TEAM ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံတို႔ ေတြ႕ဆုံအခ်ိန္၌ ေျပာဆို ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိ ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိခိုက္မႈရွိလာမည္ကို စိုးရိမ္ ေၾကာင္း ကလုံးထာေက်း႐ြာမွ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးလွေ႐ႊက ေျပာသည္။

ယင္းလမ္းEIA ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ ၿပီးစီးေနသည့္ အဆင့္အထိ ေနျပည္ေတာ္သို႔တင္ျပထားၿပီး ယင္း ေနာက္တြင္ ေဒသခံမ်ားအား ခ်ျပမည္ ျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္း အဆင့္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သြား မည္ဟုTEAM Consulting Engineering and Management ကုမၸဏီက သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ပညာ ရွင္အမ်ိဳးသမီ့း Yongyut Khonchantet ကေျပာသည္။
ေဒသခံမ်ားက လက္ရွိ ၿပီးေနသည့္ ေဒသခံမ်ား မပါဘဲလုပ္ထားသည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ အစကျပန္လုပ္ရန္ ေျပာေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္ကမူ ယခင္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ သည့္အဆင့္မ်ားကို ျပန္လုပ္ရန္ မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“ေျပာသြားသလို လက္ေတြ႕က်က် ျဖစ္လာ မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ ရမယ္” ဟု ကိုစုပိုင္ေထြးက ဆိုသည္။
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ပါက ႀကိဳ တင္အသိေပးျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းတို႔ကို ႏႈဗစစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ ကုမၸဏီကလုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး ဘက္ လိုက္မႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။
ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ လက္ရွိ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္စီမံကိန္း၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္စာကို TEAM Consulting Engineering and Management ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံထံ ကလုံးထာ ႐ြာသူ။႐ြာသား မ်ားက ေပးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ လမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုင္နစ္နာမည့္ ေက်း႐ြာ ၁၅ ႐ြာထက္ မနည္းရွိသည္ဟု သိရသည္။