ထားဝယ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ တိုင္းတာသည့္ မိုးေလ၀သစက္ စတင္တပ္ဆင

0
469

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ မိုးေလ၀သစခန္း အတြင္း အလိုအေလ်ာက္ တိုင္းတာေပး ႏိုင္သည့္ မိုးေလ၀သ တိုင္းတာေရး စက္ အသစ္တစ္လုံးကို စတင္တပ္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး မိုး^ဇလ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

check_weather_object
ယင္းစက္မွ တိုင္းတာရရွိသည့္ မိုးေလ၀သ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ မိုး^ဇလ ႐ုံးခ်ဳပ္မွ တိုက္ ႐ိုက္ၾကည့္႐ႈၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ ဆိုက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေတြ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္ၿပီး ၾကည့္႐ႈႏိုင္ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး မိုး/ဇလ ဦးစီး ဌာန တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးစိုးပိုင္ ဆိုသည္။

ထားဝယ္ မိုးေလ၀သစခန္းတြင္ ယခင္က menual စနစ္ျဖင့္သာ တိုင္း တာ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး မိုးေလ၀သ ခန္႔ မွန္းခ်က္မ်ားကို ပုံမွန္ အေျခအေနတြင္ ၃နာရီ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ေပးေနၿပီး မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ား တြင္ ၁ နာရီ တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အလိုအေလ်ာက္ တိုင္းတာ မည့္ စက္မ်ားကို တိုင္းအတြင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ တပ္ဆင္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳး ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ တိုင္းတာေရးစက္ ႏွစ္လုံးကို ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕ နယ္ရွိ မိုးေလ၀သ စခန္းမ်ားတြင္ တပ္ ဆင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ႐ုံးမွ သိရသည္။