ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္း ပ်က္စီးေစမည့္အျပဳအမူမ်ား မလုပ္ၾကရန္ လမ္းဦးစီးဌာန ေမတၱာရပ္ခံ

0
533

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိႏိုင္လြန္ ကတၱလမ္း မ်ား ပ်က္စီးေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို မလုပ္ၾကရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ ျပ)႐ုံးက ေမတၱာရပ္ခံစာကိုႏိုဝင္ဘာ ၂၄ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုန္ တင္ကား၊ ေထာ္လဂ်ီယာဥ္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ား ေရွာင္ရွားေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ယင္းစာတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္း မ်ားေပၚတြင္ ညအခ်ိန္ ၁၀ဘီး၊ ၁၄ဘီး ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ကုန္တင္ကုန္ခ် ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမွန္တကယ္ တင္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ ကုန္ပမာဏ ၁ တန္ခန္႔ရွိေသာ ေထာ္လဂ်ီယာဥ္ငယ္မ်ားသည္ ၂တန္၊ ၃ တန္ထိ တင္ေဆာင္ကာ မႏိုင္ဝန္ျဖင့္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းေပၚ ေမာင္းႏွင္ေန ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ ေမတၱာရပ္ခံစာ၌ ေရးသား ထားသည္။
photo_by_aung_thu
ထို႔အျပင္ ဆိုင္ကယ္စီး လူငယ္ အုပ္စု မွ ဆိုင္ကယ္ေထာက္ခ်ၿပီး ႏိုင္လြန္ ကတၱ ရာလမ္းမ မ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ ပြတ္တိုက္ၿပီး မီးပြင့္ေအာင္ေမာင္း၍ စီးနင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းစာ၌ ဆက္ လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

” ခ်ိန္းပါတဲ့ စက္ယႏၲရားေတြ ႏိုင္ လြန္ကတၱရာ လမ္းေပၚမွာ အမွတ္မထင္ ရတယ္ဆိုၿပီး တက္မသြားေစခ်င္ဘူး၊ ျပည္သူေတြဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္ ႐ြက္ေပးဖို႔ လိုတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫြန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းရာ၌ အသုံးျပဳ ရန္ ငွားရမ္းထားသည့္ စက္ယႏၲရား မ်ားအား ျပန္အပ္ၿပီးသည့္အခါ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာလမ္းမ်ား ပ်က္စီးသြားပါက စက္ယႏၲရားမ်ားမရွိလၽွင္ ျပဳျပင္၍ မရ ႏိုင္ဟု လမ္းဦးစီးဌာနက အထက္ပါ ေမတၱာရပ္ခံစာ၌ အသိေပးထားသည္။
ယင္းယာဥ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ထံ တင္ျပထား၍ လမ္းၫြန္ခ်က္ကို ေစာင့္ ဆိုင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ ရွိသူက ဆိုသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စ၍ ၅မိုင္ ၆ဖာလုံအရွည္ရွိေသာ ေလ ယာဥ္ကြင္းမွ အာဇာနည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းႏွင့္ ကေျမာကင္းလမ္းမ်ားအား ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ခင္းခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္း ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား လွည့္လည္ သည့္ လမ္းမ်ားတြင္ ၆ မိုင္ ၁ဖာလုံေက်ာ္ အရွည္ရွိေသာ လမ္းမမ်ားအား ကနဦး ႏိုင္လြန္ ကတၱရာ လမ္းခင္းလ်က္ရွိၿပီး ဒုတိယအဆင့္ျဖင့္ ထားဝယ္-ေရး လမ္း အား၄မိုင္အထိႏိုင္လြန္ကတၱရာ လမ္း ခင္းမည္ဟု ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္း လ်က္ ရွိေသာ တည္ေဆာက္ေရး(၄)၊ လမ္း အထူးအဖြဲ႕ ၂၃ ထံမွ သိရသည္။