ထားဝယ္ၿမိဳ႕သစ္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ မရွိသေလာက္ပါး

0
507

ထားဝယ္ၿမိဳ႕သစ္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအဝယ္မရွိသေလာက္ နည္းပါး ေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕သစ္ေျမကြက္မ်ား ေ႐ြး ေကာက္ပြဲၿပီးသြားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ ေနေသးသည့္ အတြက္ အေရာင္းအဝယ္မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။


ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္ ေျမကြက္အခ်ိဳ႕ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရွိတြင္ ဝယ္လက္ မရွိ သေလာက္ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
” လက္ရွိကေတာ့ ေျမေဈးေတြ တက္လာသလားလို႔ ေဈးႏႈန္းစုံစမ္းတာ ေတြပဲရွိတယ္” ဟု အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳး ေဆာင္ ကိုစိုးသိန္းက ေျပာသည္။
အဓိက လမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၄လမ္း၊ ၆လမ္း၊ ၇လမ္းႏွင့္ ၈လမ္းမမ်ား ေပၚရွိသိန္း ၃၀၀ႏွင့္ သိန္း၅၀၀ၾကား ေျမကြက္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကိုသာ ေမးျမန္း စုံစမ္း ၾကေၾကာင္း ယင္းက ဆက္ေျပာသည္။
တစ္ခ်ိန္က ထားဝယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ထားဝယ္ ေဒသတြင္ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ မ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ ေရး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျမအက်ိဳးေဆာင္ ကိုသန္းဝင္းက  သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၃ က အက်ိဳးအျမတ္ လိုခ်င္၍ စုေဆာင္းထားသည့္ ေငြအခ်ိဳ႕ ျဖင့္ ေျမကြက္ဝယ္ယူထားမိၿပီး ခုေငြ လိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္ေရာင္း မထြက္ သျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေန ရ ေၾကာင္း ထားဝယ္ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။
” လက္ထဲ ရွိသေလာက္ေငြေလးနဲ႔ ဝယ္ထားမိတာ။ အခုေငြလိုေတာ့ ေရာင္း မထြက္ေတာ့ဘူး” ဟု ထားဝယ္ေဒသခံ ကိုညီေလးက ေျပာသည္။
ထားဝယ္ေဒသတြင္ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ အထိ ေျမအေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အရင္ကေျမကြက္ ဝယ္ယူ ထားၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုမွာ ေျမေဈးကစားမည့္သူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမွန္ တစ္ကယ္အလုပ္ လုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာ ေရာက္ ဝယ္ယူၾကလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာဆို ေနၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ မွ အခုခ်ိန္ထိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အဓိက လမ္းမမ်ားေပၚ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀၀ၾကား တန္ဖိုးရွိေျမကြက္ ၇ ခုခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။