ယႏၲရားေသာ့ သိမ္းေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြး ထပ္တူးေနျပန္

0
462

ထားဝယ္ခ႐ိုင္း ဘန္းေခ်ာင္းေဒသရွိ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းအား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ တူးေဖာ္သည့္အတြက္ နasအ Sအေမ ျငညငညါ ကုမၸဏီ၏ ယႏၲရား ေသာ့မ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း ရက္ပိုင္းသာ ရပ္နားၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ကစၿပီး ျပန္လည္ တူးေဖာ္ေနသည္ ဟု ဘန္းေခ်ာင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။

ယင္းကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္း တူးေဖာ္သည့္ စက္ယႏၲရား ၄ စီးမွ ေသာ့ေလးေခ်ာင္းကို ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းအနီးရွိ ေက်း႐ြာ ၄ ႐ြာမွ ေဒသခံ ၇၂ဦးက ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္က သိမ္း ဆည္း၍ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပး ပို႔ခဲ့ၾကသည္။
dawei_watch
ယခုႏွစ္တြင္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ စည္းကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္ကာ တူးေဖာ္လာသည့္အတြက္ တပ္မဟာ(၄) KNU ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခ႐ိုင္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္းေခ်ာင္း ေဒသလူထု အေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေစာကဘူးက ေျပာသည္။
” သူတို႔က ဘာမွ နားမေထာင္ဘူး” ဟု ေစာကဘူးက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ တူးေဖာ္မည္ဆိုပါက ေနျပည္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ KNU၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ၫွိႏႈိင္းၿပီးမွ တူးေဖာ္ေစခ်င္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးမည္ဟု ေျပာထားသည့္ အတြက္ စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္မီ မလုပ္ ေစခ်င္ဟု ၎က ေျပာသည္။
ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း မစတင္မီ KNU၊ East Star Mining ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသ ခံမ်ား သုံးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းတူးေဖာ္ျခင္း စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာ ထား ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကုမၸဏီက ေဖာက္ ဖ်က္ကာ ေအာက္တိုဘာလ တတိယ အပတ္မွစတင္၍ ေက်ာက္မီးေသြး တူး ေဖာ္လာခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။