ထားဝယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀၀ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ မဲ႐ုံ ၅၀ ေက်ာ္ရွိ

0
558

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀၀ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ မဲ႐ုံ ၅၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း  ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထား ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။


ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲ႐ုံ ၈၉ ႐ုံရွိသည့္ အနက္ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေရ ၆၀၀ႏွင့္ ၁၀၀၀ၾကားရွိ မဲ႐ုံ ၂၄ ႐ုံ၊ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀၀ႏွင့္ ၁၅၀၀ၾကားရွိမဲ႐ုံ ၂၉႐ုံ၊ မဲဆႏၵရွင္ ၁၅၀၀ႏွင့္ ၂၀၀၀ ၾကားရွိမဲ႐ုံ ၁၆႐ုံ ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ၂၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိေသာမဲ႐ုံ ၈ ႐ုံ (အမက ဆန္းခ်ီတြင္ ၃၂၁၂ဦး)ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ စာရင္းအရ သိရသည္။

တစ္မိနစ္လၽွင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးႏႈန္း ျဖင့္မဲေပးမည္ဆိုပါက တစ္နာရီတြင္ ၆၀ဦးႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္သတ္မွတ္ထား ေသာ အခ်ိန္ ၁၀နာရီအတြင္း မဲဆႏၵရွင္ ၆၀၀ ဦးသာ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍  မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးခ်ိန္မေလာက္မည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ထားဝယ္တိုင္းရင္းသား မ်ားပါတီ(ဗဟို) ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးရာဇာစိုးက ေျပာသည္။

” မဲ႐ုံဝန္ထမ္းအင္အားကို မူလ ထက္ ၉ ဦးထိ တိုးျမင့္ခ်ထားေပးမယ္”ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြး/ေကာ္ဥကၠဌ ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ရက္ တြင္ မဲ႐ုံကို နံနက္ ၆နာရီမွ ညေန ၄နာရီ အထိဖြင့္လွစ္ ေပးထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ညေန၄နာရီအခ်ိန္ မဲ႐ုံပရိဝုဏ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအားလုံး မဲေပးခြင့္     ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။