ထားဝယ္႐ိုးရာ သပိတ္ေမၽွာပြဲတြင္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲ ထည့္သြင္း က်င္းပမည္

0
550

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေဒါင္းငူရပ္ကြက္၌ ယခုႏွစ္ျပဳလုပ္မည့္ ထားဝယ္႐ိုးရာ သပိတ္ေမၽွာ ပြဲေတာ္တြင္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲကိုထည့္သြင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပြဲေတာ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီထံမွသိရသည္။

ယင္းဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲကို သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၄ရက္ေန႔၊ ည ၉နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ထားဝယ္႐ိုးရာသပိတ္ေမၽွာကြင္း၌က်င္းပမည္ဟု သိရသည္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထားဝယ္႐ိုးရာ သီခ်င္း၊ သပိတ္ေမၽွာသီခ်င္းႏွင့္သံခ်ပ္မ်ားကိုစပ္ဆိုကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သီဆိုသူအကသမားအပါအဝင္ အမ်ားဆုံး အဖြဲ႕ဝင္ ၈ ဦး ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒိုင္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

” လက္ရွိ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႔ သတင္းပို႔ထားတာတစ္ဖြဲ႕ပဲရွိေသးတယ္၊ အနည္းဆုံး ၅ဖြဲ႕ေလာက္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိမ့္မယ္” ဟု ဦး ေအာင္ျမင့္ကခန္႔မွန္းသည္။
၂၀၁၃ခုႏွစ္က ထားဝယ္႐ိုးရာသပိတ္ေမၽွာပြဲတြင္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲကိုထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲကိုမက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေပ။ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သံခ်ပ္၊ သီခ်င္းမ်ားတြင္ပါတီႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးမႈမပါဘဲ ထား ဝယ္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားသာထည့္သြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္ ပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ေကာ္မတီကေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း ဒိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ အားသစ္လူငယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ၾကက္စားျပင္ ေ႐ႊဒိုးေမာင္ေမာင္အိုး စည္ဒိုးပတ္အဖြဲ႕၊ ၾကက္စားျပင္အားသစ္လူငယ္အိုးစည္ ဒိုးပတ္အဖြဲ႕၊ ေဒါင္းငူလူငယ္အိုးစည္ဒိုး ပတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆန္းခ်ီလူငယ္အိုးစည္ဒိုးပတ္အဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။