တိုင္းအတြင္း သစ္တန္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ရန္ လ်ာထား

0
538

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ခ႐ိုင္ ၃ ခုတြင္ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ သစ္တန္ ၅၂၀၀၀ ထုတ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသ ႀကီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။


သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ပင္ေထာင္ ႐ိုက္ (ကန္႔သတ္လုံးပတ္ျပည့္မီေသာ အပင္မ်ား၌ တံဆိပ္႐ိုက္)ၿပီးေသာ လုပ္ကြက္မ်ား၌ သစ္ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း သစ္တန္ ၅၀၀၀ တန္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္တို႔တြင္ သစ္တန္ ၄၇၀၀၀ ထုတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။
” ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ သစ္ထုတ္ ႏိုင္လိမ့္မယ္” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ ေထာက္ၫြန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းႏိုင္(၃)က ခန္႔မွန္းသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္က ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း သစ္ ၅၀၀၀ တန္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၂၅၀၀၀ တန္ စုစုေပါင္း သစ္တန္ ၃၀၀၀၀ ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ၊ မေကာ့ရဲႀကီး ကၽြန္းတို႔မွ ခန္႔မွန္းအပင္ ၃၇၁၄၃ပင္မွ သစ္ ၅၂၀၀၀တန္ကို ထုတ္ယူမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ထံမွသိရသည္။
စီးပြားေရးအရ သစ္ခုတ္လၽွင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းစနစ္တက် ခုတ္ရန္ႏွင့္ ေရေဝေရလဲေတာမ်ားကို မထိခိုက္ေအာင္ ခုတ္ရန္လိုေၾကာင္း တာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕မွ ေနာ္ပီသ ေလာက ေျပာသည္။

” တစ္ဖက္မွာ ႀကိဳးဝိုင္း၊ႀကိဳးျပင္ ေတာေတြထိန္းၿပီး တစ္ဖက္မွာ သစ္ခုတ္ တာေတာ့ မႏွစ္သက္ဘူး” ဟု ေနာ္ပီသ ေလာက ဆိုသည္။
တာကေပါ လူငယ္အဖြဲ႕သည္ ထားဝယ္ေဒသအတြင္း သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားအရပ္ဖက္လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ပင္ေထာင္႐ိုက္သည့္စနစ္ကို ယခု ႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး  ပင္ ေထာင္႐ိုက္ထားျခင္း မရွိသည့္အပင္မ်ား ကို ခုတ္လွဲလၽွင္ ေဒသခံမ်ားက တိုင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္း ႏိုင္ (၃)က ေျပာသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ သစ္လုံး/သစ္ခြဲသား ၂၂၁၃ တန္ ဖမ္းဆီးမိၿပီး ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ စက္တင္ဘာလ အကုန္ အထိ တရားမဝင္သစ္လုံး၊ သစ္ ခြဲသား ၅၁၁ တန္ကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အထက္ပါႏွစ္မ်ားတြင္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္မွ တရားမဝင္သစ္လုံးႏွင့္ သစ္ခြဲသား အမ်ားဆုံး ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။