ထားဝယ္သည္ ဒုတိယတန္းစား သို႔မဟုတ္ တတိယတန္းစား လူမ်ိဳးေလာ

0
527

အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသျဖင့္ ထားဝယ္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ဒုတိယတန္းစား သို႔မဟုတ္ တတိယတန္းစား လူမ်ိဳးမ်ားေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီက ေျပာဆိုလိုက္သည္။


ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ တဆင့္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ညက ထုတ္ လႊင့္ခဲ့ေသာပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔ကို ေဟာေျပာ တင္ျပရာတြင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းက ထိုသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအေရး အၿမဲတေစ စဥ္းစားကာ ကိုလိုနီေခတ္လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ကတည္းက အာဏာရွင္ စနစ္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအထိ တိုက္ပြဲ ဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ကိုယ့္လူမ်ိဳး အေရးကို အၿမဲတေစေနာက္ခ်န္ကာလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးမင္းက ဆိုသည္။
ထားဝယ္လူမ်ိဳး အမ်ားစုမွာ မွတ္ပုံ တင္တြင္ ဗမာဟု မွတ္ပုံတင္ခံထားရျခင္း၊ အျခားတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ အိမ္သုံးလၽွပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ သာ က်သင့္ေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္း တြင္ တစ္ယူနစ္က်ပ္၃၀၀ ႏွင့္အထက္ေပး ေဆာင္ေနရျခင္းတို႔ကို ၎ကဥပမာေပး ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ထုတ္ေဝေသာ စြယ္စုံၾကမ္းအရ ၁၉၅၀ ေက်ာ္တြင္ ေကာက္ယူေသာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထားဝယ္လူမ်ိဳး တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္လူဦးေရမည္မၽွရွိသည္ကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ျခင္းမရွိေပ။
ယမန္ႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ ယူရာတြင္ ထားဝယ္လူမ်ိဳးမ်ား စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။
ထိုသို႔ေသာ လူဦးေရအတိအက် မရွိသည့္ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အရမ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္း ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးမင္း ကေျပာသည္။ ” ႏိုင္ငံေရးအရအနိမ့္ဆုံး အဆင့္ျဖစ္ တဲ့တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး တစ္ေန ရာနစ္နာေနရျခင္းပါပဲ” ဟု ၎က မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ဆလုံ၊ ဗမာ၊ကရင္၊ မြန္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ေနထိုင္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္လူဦးေရမရွိဟု ဆိုကာ ကရင္ တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး တစ္ေနရာသာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ကိုယ္စား ျပဳခြင့္ရထားသည္။
ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီကို ထားဝယ္လူမ်ိဳးသမိုင္းတြင္ ပထမဆုံး အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
မိမိေဒသမွထြက္ေသာ လၽွပ္စစ္ ထုတ္ကုန္ကို ခြဲေဝခံစားခြင့္မရရွိသည့္ အျပင္ ေဈးအဆမတန္ ေပးဝယ္ေနသျဖင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး မ်ားစြာအေျဖရွာရဦးမည္ျဖစ္သည္။
အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ခြဲေဝ စီမံခြင့္ရွိေသာ စနစ္သည္အေျဖေလာ။
စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္ စု စနစ္ဆိုပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ နယ္အားလုံးသည္ေဒသထြက္ သယံဇာတ ကို အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ခံစားခြင့္ ရွိၿပီး ယင္းသို႔ေသာ လၽွပ္စစ္ကိစၥကို အေ႐ြး ခ်ယ္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စိတ္အား ထက္သန္စြာလုပ္ ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း တနသၤာရီ သဘာ၀သယံ ဇာတ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရးေကာ္မတီ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သက္ က ေျပာၾကားသည္။
” ကိုယ့္ေဒသက ဂတ္စ္ေတြထြက္ ေနရဲ႕သားနဲ႔ ေဒသကလူေတြသုံးစြဲခြင့္မရတာကေတာ့ေတာ္ေတာ္ ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။
သမိုင္းအစဥ္အဆက္ႏိုင္ငံေရး အရအဆင့္အတန္းတစ္ခု အထိသတ္ မွတ္ခံထားရေသာ တိုင္းရင္းသား မျဖစ္ ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုရန္ ကိုယ္စား ျပဳမႈအားနည္းခဲ့ရသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ေဒသအတြင္း အမ်ား စုေနထိုင္ေသာ ထားဝယ္ႏွင့္ၿမိတ္လူမ်ိဳး တို႔မွာ ဗမာအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခံထားရ သည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဗမာ ကိစၥစဥ္းစားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ ပိုင္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ေလ့ရွိၿပီး တိုင္းရင္း သားအေရး စဥ္းစားရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ကိုသာ အေလးေပးေလ့ရွိသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းမွာ ဟိုမေရာက္သည္မေရာက္ အျဖစ္မွမလြတ္ ႏိုင္ေပ။ ယင္းအတြက္တိုင္းရင္းသား            အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရေရးမွာ အထူးအေရးပါေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေန ပါသေလာ။
” ထားဝယ္လို႔ မွတ္ပုံတင္မွာ ပါတာကိုလိုခ်င္တယ္။ ဒါက ေတာ္ေတာ္ အေရးပါပါတယ္။ ထားဝယ္လူမ်ိဳးက ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ၊ သမိုင္း ေတြျပည့္စုံၿပီးသား ျဖစ္တဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကိုထိန္း သိမ္းဖို႔လိုတယ္။ တိုင္ရင္းသားအခြင့္ အေရး မဆုံး႐ႈံးရေအာင္ မွတ္ပုံတင္မွာ ထားဝယ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခ်ိန္က လူမ်ိဳး ကို ထားဝယ္ဟု ေျဖၾကရန္တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည့္ ထားဝယ္တက္ႂကြ လူငယ္အဖြဲ႕မွ ကိုေဝၿဖိဳးက ဆိုသည္။
တ႐ုတ္၏ အခြဲဟုဆိုႏိုင္ေသာ ၀ လူမ်ိဳး၊ ရွမ္း၏ အခြဲဟုျဖစ္ေသာ တိုင္း လိုင္ (ရွမ္းနီ) ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကျပည္နယ္အဆင့္အတန္းအထိ ေတာင္းဆို ေနၾကခ်ိန္တြင္ ထားဝယ္မွာ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားတြင္ ထားဝယ္တြင္ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိေရးကိုပင္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၿမိတ္ဆိုလၽွင္ အသံပင္မထြက္ေသး။
” အခုခ်ိန္မွာမွတ္ပုံတင္မွာဗမာလို႔ ေရးထားလို႔ ထားဝယ္လူမ်ိဳးက ေပ်ာက္ေန သလိုခံစားရတယ္” ဟု ဝဲကၽြန္းရပ္ကြက္ ကဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမား ကိုသက္ခိုင္က ဆိုသည္။