တနသၤာရီတြင္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္သာ မဲေပးရန္ ေလ်ာက္ထား

0
617

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ ၂၀၀ ေက်ာ္သာ ဆႏၵမဲေပးရန္ ေလၽွာက္ထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းမွ ျပည္ပသို႔ တရား ဝင္ ေရာက္ရွိေနသူ ၈၀၀ ခန္႔တြင္ ပုံစံ ၁၅ ျဖင့္ သံ႐ုံးမွတဆင့္ ေလၽွာက္ထား လာသူ ၂၁၈ ဦးရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးထိန္ လင္းဦးက ေျပာသည္။
” အဲဒါက တရားဝင္သြား ေနတဲ့သူ ေတြပါ။ တရားမဝင္ သြားေနတဲ့သူက ေဒသရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေတြမွာ ပါေန မွာပါ” ဟု ဦးထိန္လင္းဦးက ဆိုသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ ဘာလကုန္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံ ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၂ ဦးရွိ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

တရားမဝင္ သြားေရာက္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ တြင္ ကပ္ထားသည့္ မဲစာရင္းတြင္ မပါ ဝင္ပါက သို႔မဟုတ္ မပါဝင္သည္ကို ပုံစံ ၃-က ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ က မဲေပးခြင့္ ဆုံး႐ႈံးၾကမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထား သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္ပ ေရာက္ရွိေနသူ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။