ယာဥ္တစ္စီး စည္းကမ္းပ်က္က ယာဥ္လိုင္းအား ၇ ရက္ ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္စမည္

0
384

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းႏွင့္ တိုင္း ^ေက်ာ္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္တစ္စီး စည္း ကမ္းပ်က္သည္ႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းအား ၇ရက္ ေျပးဆြဲခြင့္ပိတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေရး လုပ္ငန္း ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။


ကနဦးတြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ သည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား ခ်မွတ္မည့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ကာ အသိပညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလကုန္မွသာ စတင္ အေရးယူမည္ဟု အထက္ပါေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးပိုသိန္းက ေျပာသည္။စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္ လိုင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပုဂၢလိက ယာဥ္လိုင္း မ်ား ေျပးဆြဲေရးလုပ္ငန္း ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက အေရးယူ မည္ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိုမူ သက္ ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက အေရးယူမည္ဟု ဦးပိုသိန္းက ရွင္းျပသည္။

anty_win_express
ရန္ကုန္ – ထားဝယ္ေျပးဆြဲေနသည့္ အေဝးေျပးယာဥ္မ်ား

” တကယ္ လုပ္စားမယ္ဆိုရင္ လုပ္ ငန္းလိုင္စင္ျပည့္ လုပ္ထားဖို႔ လိုတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုင္း/ ေက်ာ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ သက္တမ္းမရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲေသာ ယာဥ္လိုးေျပးဆြဲခြင့္အား ၇ရက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္း ^ ေက်ာ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အမ်ိဳး အစား မမွန္ဘဲ ေျပးဆြဲျခင္း၊ ခရီးစဥ္ မမွန္ဘဲ ေျပးဆြဲျခင္း၊ ယာဥ္အသင္း မမွန္ဘဲ ေျပးဆြဲျခင္းျပဳလုပ္လၽွင္ သတိ ေပး မွတ္တမ္းတင္ ျပစ္ဒဏ္ ၃ ႀကိမ္ ျပည့္ပါက ယာဥ္အသင္း ေျပးဆြဲ ခြင့္ ၇ ရက္ပိတ္    ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဟု သိရ သည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းတြင္း  တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ေျပးဆြဲျခင္း၊ နယ္ဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳဘဲ ေျပးဆြဲျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲျခင္းျပဳလုပ္လၽွင္လည္း အထက္ ပါအတိုင္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။
ယခင္က စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ သည့္ယာဥ္မ်ားသာ ေငြဒဏ္ ေပးေဆာင္ ရၿပီး ယခုအခါ ယာဥ္မ်ားစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လၽွင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ လိုင္းကိုပါ ပိတ္မည္ဟု အသိေပးလာ ေၾကာင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္ အသင္း ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အတတ္ ႏိုင္ဆုံး စာ႐ြက္စာတမ္းစုံေအာင္ ႀကိဳးစား ေပးရမယ္၊ ေရရွည္ဘယ္လိုရွိလာမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ ရမယ္”  ဟု ေ႐ႊလီရတနာခရီးတင္ ယာဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္ ဦးရန္ႏိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္ ထုတ္ၿပီးစအခ်ိန္ ခဏတာမၽွသာ ယင္း ကဲ့သို႔တင္းၾကပ္ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ ပုံမွန္အတိုင္း ကိုင္တြယ္မႈ အား နည္းေလ့ရွိသည္ဟု ခရီးသည္ တင္ယာဥ္ လိုင္းအသိုင္းအဝိုင္းက ေဝဖန္သည္။