အျငင္းပြားဖြယ္ အထက္တန္းျပ ရာထူးတိုး အမိန္႔စာတို႔အၾကား တိုင္း ပညာေရးမႉး ခြင့္ယူ

0
546

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ  အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုး အမိန္႔စာ ႏွစ္ခုၾကား တိုင္းပညာေရးမႉး ဦးထြန္းရီ ခြင့္ယူသြားခဲ့သည္။


ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ကာ နာရီပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည့္ အထက္တန္းျပရာထူးတိုး ထုတ္ ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္သည့္ အထက္တန္းျပ ရာထူးတိုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွစ္ခုတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ရာထူးတိုး ဆရာ၊ ဆရာမ ပါဝင္မႈမွာ ကြဲလြဲလ်က္ ရွိသည္။

ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရ ေသာ ပထမထုတ္ျပန္ခ်က္အၿပီး ရက္ပိုင္း အတြင္း တိုင္းပညာေရးမႉး ဦးထြန္းရီက ခြင့္ယူသြားခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ႐ုံးျပန္တက္ ျခင္း မရွိေသးဘဲ အၿငိမ္းစားယူသည့္ေန႔ ရက္အထိ ႐ုံးျပန္တက္ရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္း အသိုင္းအဝိုင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
” တိုင္းပညာေရးမႉးက ခြင့္ယူထား တယ္။ သူလည္း ပင္စင္ျပည့္ခါနီးေနပါၿပီ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က ေျပာ သည္။ ခ်က္ခ်င္း ျပန္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရေသာ ရာထူး တိုး အမိန္႔စာႏွင့္ တိုင္းပညာေရးမႉး ခြင့္ယူ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ပညာေရးဝန္ထမ္း အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚေန ေသာ္လည္း တိုင္းပညာေရးမႉးမွာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ခြင့္ယူထားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ဆိုသည္။

” ပထမထုတ္ျပန္ခ်က္တုန္းက မေက်နပ္မႈေတြ ပိုၾကားရတယ္။ အခုကေတာ့ သိပ္ မၾကားရေသးဘူး” ဟု  ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ပညာေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အထက္တန္းျပ ရာထူးတိုး ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ရာထူးတိုး ေခၚယူသည့္ကိစၥကို နယ္စြန္ နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မသိရွိခဲ့သျဖင့္ ပထမထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ရာထူးတိုးစာရင္းတြင္ ယင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မပါဝင္သည့္အတြက္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က အေၾကာင္းျပသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပထမထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား မပါဝင္ျခင္း၊ ယခင္ထုတ္ျပန္ခ်က္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ ပါရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေဝးလံသည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားခံရျခင္း စသျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွစ္ခုမွာ ကြဲလြဲမႈရွိေနသည္ဟု ကာယကံရွင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံက သိရသည္။

” ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲကို မသိေတာ့ဘူး။ ဘာေျပာရမွန္းကို မသိဘူး။ မၽွမၽွတတ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟု ယခင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားေရာက္ ႏိုင္သည့္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ တာဝန္က်ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဟိႏၵား အ.ထ.ကသို႔ တာဝန္ခ်ထားျခင္းခံခဲ့ရေသာ ပညာေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဖြင့္ဟသည္။

ယခင္အမိန္႔စာအရ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုတြင္ တာဝန္ခ်ခံရေသာ္လည္း ဒုတိယ အမိန္႔စာအရ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္က်သြားသည့္ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။အထက္တန္းျပ ရာထူးတိုးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ပညာေရးတကၠသိုလ္ ( BE.d) ေက်ာင္းဆင္းႏွင့္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ တက္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ လုပ္သက္ ၁၀ႏွစ္အထက္ အလယ္တန္း ျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အစဥ္လိုက္ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ၆၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ ေနၿပီး ၄၃၀ ကို ခန္႔အပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္လိုအပ္သည့္ ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အလယ္တန္းျပ လုပ္သက္ ၅ႏွစ္ေက်ာ္သူမ်ားကို ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ဝင္ခြင့္               စာေမးပြဲ စစ္ထားၿပီး ရလဒ္မထြက္ေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အထက္တန္းျပသို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ၿပီးပါက အလယ္တန္းျပဆရာဆရာမမ်ားကို ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ မူလတန္းျပမ်ားကို အလယ္ တန္းျပသို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ယင္းေနာက္ မူလတန္းျပမ်ားေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ မူလတန္းျပမ်ားအတြက္ ဆြဲခန္႔မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း စသည္တို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ရာထူးတိုး အမိန္႔စာ ႏွစ္ခု အကြဲအလြဲတြင္ ဦးထြန္းရီ၏ လူမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီး၏ လူမ်ားဟူေသာ အယူအဆမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း တနသၤာရီအပတ္စဥ္မွ ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အေသးစိတ္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအရ သိရသည္။
သို႔ေသာ္ အထက္တန္းျပရာထူးတိုး ကိစၥတြင္ ယင္းသို႔ကြဲလြဲမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚေနသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္ အလယ္တန္းျပရာထူးတိုး အမိန္႔စာတို႔တြင္လည္း ျပႆနာေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။
တိုင္းပညာေရးမႉး ဦးထြန္းရီေနရာတြင္ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ က ယာယီတာဝန္ယူထားေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။