ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ေ႐ႊေတာင္ဦး သတၱဳကုမၸဏီ ေနာက္ဆုတ္စကားမဆို

0
471

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္မဲေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ သတၱဳလုပ္ကြက္ကို ေဒသခံ ေက်း႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက ကန္႔ ကြက္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆုတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ရ ကုမၸဏီ ေ႐ႊေတာင္ဦးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


ေက်ာက္မဲေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ပ်ဥ္းသားေတာေက်း႐ြာတြင္ ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္မည့္ ကိစၥကို ေဒသခံမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ကန္႔ ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ကန္႔ကြက္လက္မွတ္မ်ားကို ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွတဆင့္ ဌာန ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိသည္။
ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဆက္လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆုံးအျဖတ္အေပၚတြင္ သာမူတည္ၿပီး ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ေနာက္ ဆုတ္ရန္မရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။
” ကၽြန္ေတာ္တို႔က (ေဒသခံနဲ႔ ဝန္ႀကီး ဌာနၿပီးေနာက္) တတိယလူ ျဖစ္သြားၿပီ ” ဟု သူက ေျပာသည္။
ေဒသခံ ၁၅၀ ဝန္းက်င္၊ အရပ္ဘက္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ KNU ၊ ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ယင္းေတြ႕ဆုံ ပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားက ကုမၸဏီႏွင့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္း၊ ေဒသခံမ်ား မနစ္နာေစ ေရး လုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနစသည့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ဥပေဒ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆို သည့္အေပၚတြင္လည္း ” ဥပေဒက စာအုပ္ ထဲမွာပဲရွိတယ္” ဟု ေဒသခံ ကရင္အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးက တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
၂ နာရီခြဲေက်ာ္အၾကာ ေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္မဲေတာင္ ေက်း႐ြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေဒသခံမ်ား အေနႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚ ကန္႔ကြက္၊ ေထာက္ခံတစ္ခုခု ေျဖၾကားရန္ ေမးျမန္း ရာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက တညီတစ္ၫြတ္တည္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပရန္ႏွင့္ ၎ အေနႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုး အစီရင္ခံတင္ျပရန္ ယင္းေဒသ တစ္ဝိုက္ရွိ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ ေထာင္ေက်ာ္၏ လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔ထံမွ သိရသည္။
ယင္း ကုမၸဏီကို စမ္းသပ္ကာလ ၃ ႏွစ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္မဲေတာင္ေက်း႐ြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ ေျမဧက ၄၉.၅တြင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန က ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စမ္းသပ္ကာလႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ခြင့္ ရၿပီးေနာက္ပိုင္းအထိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တစ္ႀကိမ္မၽွ ေတြ႕ဆုံျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ယခု ေတြ႕ဆုံမႈသည္ ပထမဆုံးျဖစ္သည္။