ေဒၚလာေဈး အတက္ေၾကာင့္ ကံေပါက္ လၽွပ္စစ္မီး အင္ဂ်င္ငွားခ တစ္လ က်ပ္သိန္း ၈၀၀နီးပါး ပိုေပး ေနရ

0
398

ေဒၚလာေဈး ျမႇင့္တက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ကံေပါက္ လၽွပ္စစ္ မီးအတြက္ အင္ဂ်င္ငွားခကို တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တစ္လလၽွင္ က်ပ္သိန္း ၈၀၀နီးပါး ပိုၿပီး ေပးေနရေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ ေလးက ေျပာသည္။


၁ မဂၢါဝပ္အင္ဂ်င္ ၆ လုံးအတြက္ ငွားရမ္းခကို စက္စငွားသည့္အခ်ိန္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာကို ျမန္မာ ေငြေပါက္ေဈး ၉၇၀ သာရွိခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ ေဒၚလာ ေပါက္ေဈးမွာ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၃၀၀ နီးပါး ရွိေနသည္။
ထိုေၾကာင့္ ေဒၚလာျဖင့္သာ ေငြေပးေခ်ရသည့္ စက္ငွားရမ္းခအတြက္ တစ္လကို က်ပ္သိန္း ၇၀၀ေက်ာ္ အ႐ႈံး ေပၚေနေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး တိုင္းအင္ဂ်င္နီယာမႉး ႀကီး ဦးခင္ေလးက ေျပာၾကားသည္။
” အဓိက ကေတာ့ ေဒၚလာေဈး ေၾကာင့္ပဲ။ ေဒၚလာေဈးေၾကာင့္ စက္ဖိုး သက္သက္ကို သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ႐ႈံးေနၿပီေလ” ဟု ဦးခင္ေလးက ဆို သည္။

kan-paunt-electric-2
၁ မဂၢါဝပ္အင္ဂ်င္ ၆ လုံးအတြက္ လစဥ္ ယူနစ္ ၄၃၂၀၀၀၀ ကို တစ္ယူနစ္လၽွင္ ၅ဒႆ      မ ၇ ဆင့္ (အေမရိကန္ေငြ)ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၄၆၂၄၀ ကို လစဥ္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
စတင္ သေဘာတူခ်ိန္က ေဒၚလာ ေပါက္ေဈးမွာ ျမန္မာေငြျဖင့္ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၉၇၀ သာ ရွိသျဖင့္ ၂၄၆၂၄၀ ေဒၚလာ အတြက္ ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၃၈၈ေက်ာ္ ေပးေခ် ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ေဒၚလာ ေဈးမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္  ၁၂၈၁.၅၀ (ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ေဈး) ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၁၅၅ေက်ာ္ ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါေကာ္မတီထံမွ သိရ သည္။
” ဒီလိုေဒၚလာေဈးတက္ၿပီး ႐ႈံးေန ေတာ့ ေဈးႏႈန္းကို ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ မလြယ္ ေသးဘူး” ဟု ဦးခင္ေလးက ေျပာ သည္။
တစ္ယူနစ္ က်ပ္၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ကံေပါက္ ဂက္စ္မီးကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လမွ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၿပီး တစ္ယူ နစ္လၽွင္ က်ပ္၃၀၀ ထက္ပိုမိုကာက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။