ဝါတန္းတြင္ ထိုင္းငါးဆရာ ခန္႔ထားပါက ပင္လယ္ျပင္ လုံၿခဳံေရး ထိခိုက္ႏိုင္

0
525

ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္အတြင္း ဝိုင္း ခ်ဳပ္ (ဝါတန္း) ကမ္းေဝး ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသား ငါးဖမ္း ကၽြမ္းက်င္သူ (ငါးဆရာ) မ်ားကို ခန္႔ ထားျခင္းက ျမန္မာ့ေရျပင္ လုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု တနသၤာရီတိုင္း အတြင္းရွိ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ ေသာင္းခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ငါးဖမ္း ရာသီတြင္ ငါးရွာကိရိယာ  (Sonar) ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ဟု ဆို သည့္ ထိုင္း ငါးဆရာမ်ားကို ၿမိတ္ အေျခစိုက္ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုက ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး လာ မည့္ ငါးဖမ္းရာသီတြင္ အျခား ငါးဖမ္း ေလွမ်ားကလည္း ခန္႔ထားရန္ရွိသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ဆက္ စပ္ၿပီး တနသၤာရီဂ်ာနယ္က ေမးျမန္းစဥ္ အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယင္းသို႔ သုံးသပ္ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုင္းငါးဆရာမ်ားကို ခန္႔ထား ပါက ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္းရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ စိုးမိုးေရးတပ္မ်ား၏ ေနရာ ခ်ထားမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈကို ေရဒါျဖင့္ ေထာက္ ၾကည့္ကာ သတင္းရယူၿပီး ျမန္မာ့ေရျပင္ တြင္ ငါးခိုးဖမ္းသည့္ ထိုင္းငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားကို သတင္းေပးႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ေထာက္ျပသည္။

” လုံၿခဳံေရးအရ မေကာင္းဘူး” ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးမင္းလြင္က ဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကမ္းေဝး ဝါတန္း ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားအေပၚတြင္ ထိုင္းငါးဆရာမ်ားကို ခန္႔ထားသည္ကို တားျမစ္ေပးရန္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က စာပို႔ထားသည္ဟု သိရသည္။
ေပးပို႔ထားသည့္စာအရ ထိုင္းငါးဆရာမ်ားကို ခန္႔ထားပါက ေရျပင္ လုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္သည့္အျပင္ ျမန္မာ ငါးဆရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေရလုပ္သားမ်ားလည္း အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေပၚျပသည္။

” ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္မယ္” ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သက္က ေျပာဆိုသည္။
ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေလွတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဘုံေက်ာင္း ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား လိုက္ပါ ဖမ္းဆီးခြင့္ကို ပိတ္ထားသည္မွာ ႏွစ္အတန္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ငါး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွေပးပို႔ေသာ အထက္ပါ အိတ္ဖြင့္စာအရ သိရသည္။
ထိုင္းငါးဆရာကို သုံးမည္ဆိုပါက ငါးဖမ္းရာသီ တစ္ရာသီသာ သုံးသင့္ၿပီး ေရရွည္သုံးရန္ မသင့္ေတာ္ ေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္က သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ငါးရွာကိရိယာ(Sonar) ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုင္းငါးဆရာမ်ားကို ခန္႔ထားသည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာငါးဆရာမ်ားသည္လည္း ယင္းကိရိယာကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ သုံးတတ္ၾက သည္ဟု ထားဝယ္ေဒသခံ ငါးဆရာမ်ားထံမွ သိရသည္။
” ကၽြန္ေတာ့္ ေလွမွာဆို Sonor အျပင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း တိုင္းတာတဲ့ စက္ပါ သုံးေနတယ္ဟု ထားဝယ္ ေဒသခံငါးဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေရယာဥ္ ၁၂၇၉စီးရွိၿပီး ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေရယာဥ္ ၁၁၆၈၁ စီးရွိသည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဇန္နဝါရီလအထိ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ သိရသည္။

ယခင္က ျမန္မာေရ ပိုင္နက္အတြင္း စက္ေလွ အ႐ြယ္အစားကို သတ္မွတ္ၿပီး ေဒၚလာျဖင့္ အခြန္ေပး ေဆာင္ေစကာ ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားအေပၚ လိုက္ပါကာ ငါးဖမ္းဆီး ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းနည္းအသုံးျပဳျခင္း၊ လိုင္စင္ရ ငါးဖမ္းစက္ ေလွပုံတူ အျခားငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားကို အသုံးျပဳလာျခင္း၊ တနသၤာရီ ငါးဖမ္းကြက္ဧရိယာအတြင္း ငါးဖမ္းစီးေရမ်ားလာျခင္း စသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းေဒၚလာျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။