ထားဝယ္စီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္ရန္ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း သုံးႏိုင္ငံ လက္မွတ္ထိုး

0
547

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း သုံးႏိုင္ငံ အႀကိဳ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ memorandum of intent (MoI) ကို ဂ်ပန္-ျမန္မာ ထိပ္သီး ဖ အစည္းအေဝး အတြင္း ေရးထိုးလိုက္သည္။


ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးဟံစိန္၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr.Nakane  ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr.Arkhom တို႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယု ခ်န္အို ခ်ာေရွ႕ေမွာက္ စေနေန႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ယခုကဲ့သို႔ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း မစတင္မီ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီယံၾကား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစမည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ သေဘာတူ ညီမႈ အေသးစိတ္ကို မသိရေသးေသာ္ လည္း ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုက စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၂၀၀ က်ယ္မည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၿပီးစီးပါက ” ကမၻာ့  (ကုန္စည္) ျဖန္႔ျဖဴးေရး စင္တာ အသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္” ဟု ဆိုထားေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထားဝယ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္သည္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယင္းစီမံကိန္းမွာ အေရးပါေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

dw
အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ငါးႏိုင္ငံကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ စီးပြားေရး အရ အခ်က္အခ်ာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဟီ႐ိုတို အီဇူမိႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမလ ၁၃ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးဖူးသည္။
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆက္ တြဲအျဖစ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖက္စပ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ထားဝယ္အထူးစီးပြား ေရး ဇုန္ အေကာင္အထည္ အေဖာ္ေရး ပင္မ ကုမၸဏီ (Special Purpose Vehicle-SPV) သို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ထားရွိခဲ့ၿပီး၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မွ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္အထိ အေဝးေျပးကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ အႀကိဳျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈမွာလည္း စတင္ေနၿပီဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းက ဆိုသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေျခခံအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးမွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည္ဟု ယခင္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။