မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး မဲစာရင္း မပါသူ စာရင္း NLD ျပဳစုမည္

0
399

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မဲ ေပးပိုင္ ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အေျခခံ မဲေပးခြင့္ရွိသူ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ သူမ်ားအား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က စာရင္းျပဳစု မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကား သည္။
တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ကပ္ထားဆဲႏွင့္ ကပ္ခဲ့ ၿပီးေသာ အေျခခံမဲ ဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ခဲ့သည့္ မဲေပး ခြင့္ရွိသူမ်ားကို မဲေပး ခြင့္ရရွိႏိုင္ ရန္ရည္႐ြယ္၍ ယင္းစာရင္းကို ျပဳစု မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ ေမာင္က ဆိုသည္။

“စာရင္းျပဳစုၿပီးရင္ ပါတီရဲ႕ ဗဟို မဲစာရင္း စိစစ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တင္ျပမယ္။ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္ မရွင္ကိုလည္း ေနာက္ထပ္ မဲစာရင္း မကပ္ခင္ အခ်ိန္မီ ပို႔ေပးမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
NLD မွ ျပဳစုမည့္စာရင္းတြင္ A / B / C / D ဇယားကြက္ ေလး ကြက္ ပါဝင္ၿပီး ဇယားကြက္ ဗ တြင္ တနယ္တေက်းမွ လာေရာက္ ေနထိုင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ား၊ ဇယားကြက္ B တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ပို႔ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ား၊ ဇယားကြက္ ဃ တြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း မလုပ္ဖူး သူမ်ားႏွင့္ ဇယား ကြက္ D တြင္ တနယ္တေက်း သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား စသည္ တို႔ကို စာရင္း ျပဳစုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ စာရင္းျပဳစုျခင္းသည္ မဲေပးခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အဘယ္ ေၾကာင့္ မဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္သည္ ကို အေျဖရွာရန္အတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

” ဒါက မဲစာရင္းကပ္ၿပီး ၁၄ ရက္ ေနာက္ပိုင္း စျပဳစုမွာပါ။ မဲစာရင္းကပ္ခ်ိန္ ၁၄ ရက္ထဲမွာ ေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပါတီက ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ေကာ့ေသာင္း မွာဆိုလည္း ျပင္ဆင္ေနတုန္းပါပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပင္ဆင္ သည္ဟု ဆိုရာတြင္ အခ်ိဳ႕ရပ္/ ေက်း ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ကိုယ္စား ျပင္ဆင္ခြင့္ မျပဳေသာ္လည္း အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ဥပေဒတြင္ ကာယကံရွင္၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိပါက ကိုယ္စား ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ ကို ေျပာျပကာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္အတြက္ ရပ္/ ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အမ်ားစု တြင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ဟု NLD ပါတီထံမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အေနအထား အရ မဲစာရင္းမွာ ရာႏႈန္း ျပည့္ျပင္ဆင္ ရန္ မလြယ္ကူေအာင္ အမွားမ်ားေနၿပီး တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ရရွိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ၅၀ ရာႏႈန္းႏွင့္ အထက္ မွားယြင္းေနကာ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ၈၀ ရာႏႈန္းအထိ မွားယြင္းေနသည္ဟု ယင္းပါတီထံမွ သိရသည္။