သစ္ကိုင္းေၾကာင့္ မီးပ်က္ဟု လၽွပ္စစ္ ဌာနေျပာ

0
528

ကံေပါက္ဂက္စ္ လၽွပ္စစ္မီး မၾကာခဏ ပ်က္ေနသည္မွာ မိုးသက္ ေလျပင္းက်ၿပီး သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းမ်ား ဓာတ္အား လိုင္းေပၚ က်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး လၽွပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း၊ တိုင္းအင္ဂ်င္ နီယာမႉး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာ သည္။

ကံေပါက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ထားဝယ္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံသို႔ သြယ္တန္း ထားသည့္ ဓာတ္အား လိုင္းႏွင့္ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းမ်ား ထိမိသည္အခါ ထားဝယ္ ေဒသတစ္ခုလုံး လၽွပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ မည္ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာ သည္။ဓာတ္တိုင္ႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေပ ၂၀ စီ ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းထားၿပီး ျဖစ္ ေသာ္လည္း သစ္ပင္သစ္ကိုင္း အသစ္မ်ားႏွင့္ ထိမိေနသည့္အတြက္ လိုက္လံခုတ္ထြင္ေနရေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပ သည္။

” မီးရ၊ မရေတာ့ မသိေသးဘူး၊ သစ္ပင္ေတြေတာ့ ကုန္ၿပီ” ဟု ဓာတ္ အား လိုင္းျဖတ္သန္းသြားၿပီး လၽွပ္စစ္မီးသုံးစြဲခြင့္ မရေသးသည့္ ေမာင္မယ္ေရွာင္ ေက်း႐ြာမွ ႐ြာခံတစ္ဦးက ဖြင့္ဟသည္။
သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ အားလိုင္း ထိသည္ကို ေတြ႕လၽွင္ သက္ဆိုင္ရာ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ အေၾကာင္း ၾကားပါက လၽွပ္စစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက သစ္ပင္ လာရွင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကံေပါက္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ဓာတ္အားလိုင္း ၅လိုင္း ခြဲၿပီး လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ကံေပါက္လၽွပ္စစ္မီး စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးခ်ိန္ကစၿပီး ယခင္ထက္ မီးပ်က္ သည့္ အႀကိမ္ေရပိုမ်ားၿပီး သရက္ေခ်ာင္း၊ ေရျဖဴ၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ပိုပ်က္ သည္ဟု သိရသည္။ မီးပ်က္သည့္ အႀကိမ္ေရမ်ား သည့္အတြက္ တခ်ိဳ႕မွာ လုပ္ငန္း မထိခိုက္ရန္ မီးစက္မ်ား ဝယ္ယူေန ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ သစ္ကိုင္း ထိပါက အသိေပးႏိုင္သည့္ ဖုန္း နံပါတ္မ်ား
၀၅၉-၂၂၄၅၆၊ ၀၅၉-၂၂၀၈၁
ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ မီးပ်က္ပါက အသိေပးႏိုင္သည့္ ဖုန္း – ၀၅၉-၂၂၄၅၆