မဲဆႏၵရွင္စာရင္းၾကည့္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ လႈံ႔ေဆာ္မည္

0
432

ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႕ႏွင့္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕ကျပည္သူလူထုကို မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ၾကည့္ရန္အတြက္လႈံ႔ေဆာ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းပါတီႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ထံမွသိရသည္။


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိုျပည္သူလူထု က သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လႈံ႔ေဆာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပါတီ ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေျပာသည္။
” မဲစာရင္းကပ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ လည္း လုပ္မယ္။ ႀကိဳၿပီးေတာ့လည္း လုပ္ေနၾကပါတယ္” ဟု သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၊ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာလႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ေနသည့္   Human Right Watch မွ ဦးသန္းဝင္းကေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔ႏွင့္ ထားဝယ္အေျခစိုက္ အရပ္ ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ကပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္လႈံ႔ေဆာ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွသိရ သည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္  COM  အဖြဲ႕ က လည္းေကာင္း၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကလ်ာဏမိတၱအဖြဲ႕က လည္းေကာင္း အသီးသီးျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟု ဦးသန္းဝင္း က ဆိုသည္။
ထားဝယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕က ကံေပါက္တိုက္နယ္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လည္း မဲစာရင္းကပ္ခ်ိန္တြင္မဲစာရင္း ၾကည့္ရန္၊ အမည္မပါပါကေတာင္းဆိုရန္၊ အခ်က္အလက္ မွားေနပါကျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ မပါသင့္သူမ်ားပါေနပါကျဖည့္စြက္ ရန္ ဗြီႏိုင္းမ်ားကပ္ျခင္း၊ ကားျဖင့္လွည့္ လည္ႏႈိးေဆာ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၈၈ အဖြဲ႕ ထံမွသိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းၾကည့္ရန္ႏွင့္ ေတာင္းဆို၊ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္တတ္ရန္အတြက္ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာအလိုက္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ ဆင္းစနစ္ျဖင့္ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ရန္ ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ တိုင္းအတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကလည္း မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ေက်း အဆင့္ ပါတီဝင္မ်ားကို မဲစာရင္းသြား ေရာက္ၾကည့္ ႐ႈရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ၾကည့္ေအာင္ စည္း႐ုံးရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္ဟု ယင္းပါတီတိုင္း အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာ သည္။
ၿမိတ္တြင္ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္လေက်ာ္ ကတည္းကၿမိတ္ ၈၈ ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပူးေပါင္းၿပီး မဲစာရင္း ပညာေပးလ်က္ရွိ သည္။