တနသၤာရီတိုင္း ဆယ္တန္းေအာင္ခ်က္ ထိုးက်

0
464

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ထိုးက်ခဲ့ၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ေအာင္ခ်က္အဆင့္ ၉ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။


ဇြန္လ ၆ ရက္ကထုတ္ျပန္သည့္တိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားအရ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျဖဆိုသူ ၁၂၉၄၄ ဦး မွ ၄၅၁၆ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၃၄.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံးထံ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေအာင္ခ်က္ ၄၀.၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ေအာင္ခ်က္အဆင့္ ၃ ခ်ိတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ေအာင္ခ်က္ ၃၇.၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း     ျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ေအာင္ခ်က္ အဆင့္ ၅ ရရွိခဲ့သည္။
” အခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အစမွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မွာေအာင္ခ်က္ ျမင့္မား လာေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္သြား မယ္” ဟု အထက္ပါ ႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းရီက ေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ကို ယခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၅၁.၇၈ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ေအာင္ခ်က္အမ်ားဆုံး ရရွိၿပီး၊ ေျခာက္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ေအာင္ခ်က္အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္မွ၄၃.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္အဆင့္ ၂၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ၄၀.၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္အဆင့္ ၃ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ၄၁.၃၈ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အျမင့္ဆုံးရရွိၿပီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၃၉.၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၃၇.၅၂ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္တတိယ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၃၇.၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ စတုတၳေအာင္ခ်က္အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ကာ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၁၉.၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆုံးရရွိခဲ့သည္။
တိုင္းအတြင္း ဘာသာရပ္အလိုက္ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၈၁၇ဦးရွိၿပီး ျမန္မာဘာသာတြင္ ဂုဏ္ထူး ရရွိသူ ၈ဦး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ ၄ဦး၊ သခ်ၤာဘာသာတြင္ ၁၁၉ ဦး၊ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္တြင္ ၁၈၃ ဦး၊ ႐ူပေဗဒဘာသာတြင္ ၃၀၄ ဦး၊ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြင္ ၂၁၄ဦး၊ ပထဝီဝင္ဘာသာတြင္ ၄ ဦး၊သမိုင္းဘာသာတြင္ ၄ ဦး၊ ေဘာဂဘာသာတြင္ ၉၇၇ ဦးအသီသီးရရွိခဲ့သည္။