ထားဝယ္လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ား ေဒသမ်ိဳးရင္းပင္ႏွင့္ ဒီေရေတာေပါက္အပင္ ၂၀၀၀ ခန္႔စိုက္ပ်ိဳး

0
723

ထားဝယ္အေျခစိုက္ လူမႈေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ေဒသမ်ိဳးရင္းအပင္ႏွင့္ ဒီေရေတာေပါက္အပင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ကို ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔တြင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွသိရ သည္။


ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းပနီ ေက်း႐ြာ ( ေမၽွာ္ရစ္ဘုရားအနီး) ပင္လယ္ ကမ္းေျခတြင္ ဒီေရေတာေပါက္အပင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ခေမာင္းသြယ္ေဒသရွိသစ္ေတာအတြင္း ေဒသမ်ိဳးရင္းပင္ ၁၀၀၀ခန္႔ကို စိုက္ထည့္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကမ္းပနီေက်း႐ြာ၊ ဒီေရေတာအတြင္း ရွိ အပင္ၾကပ္မ်ားကို ႏုတ္ယူၿပီး ယင္းေက်း႐ြာ ကမ္းေျခရွိ ဒီေရေတာမရွိ ေသာေနရာတြင္ သမက္ျဖဴႏွင့္ သမက္မဲအပင္ မ်ားကိုအမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ လူငယ္မိတ္သဟာယအဖြဲ႕မွကိုဘိုဘိုေအာင္က ေျပာသည္။
” ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကိုယ္ႏိုင္တဲ့ နည္းနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္လို႔ရတယ္ဆိုတာကို  ဒီနားက ႐ြာေတြကို အသိေပးခ်င္တာပါ” ဟု ကိုဘိုဘိုေအာင္ကဆိုသည္။
ေဒသအတြင္း ဒီေရေတာမ်ားစြာရွိ ေသာ္လည္း ဒီေရေတာမ်ား တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ထပ္ၿပီး ဆိုး႐ြား မလာေစရန္၊  ကမ္းပါးၿပိဳျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ဒီေရေတာတြင္ ေပါက္ဖြားေလ့ရွိေသာ သားငါး၊ ပုဇြန္၊ ဂဏန္းစေသာ ေရသတၱဝါမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရွာေဖြရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ဒီေရေတာ ေပါက္အပင္မ်ား ကို စိုက္ပ်ိဳးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပ သည္။