ထားဝယ္တြင္ တရားစီ ရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပ

0
520

အေမြဆိုင္အိမ္ကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ မေဆာင္႐ြက္ေပးဟုဆိုကာ ထား ဝယ္တြင္ ဇြန္ လ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕တြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ပထမဆုံး တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ သည္။
အေမြဆိုင္အိမ္ကို ညီျဖစ္သူက အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥတြင္ ဝယ္သူက ေနအိမ္ကို မရေသာေၾကာင့္ ညီျဖစ္သူအား တရားစြဲသည့္အမႈတြင္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ဝယ္သူ ဘက္ကို အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေနအိမ္တြင္ ၀ရမ္း လာကပ္စဥ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ကို ထား ဝယ္ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္ မေပးသည့္အတြက္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ကိုယ္ ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဦးသိန္း ေဇာ္က ေျပာသည္။
” တရားမက်င့္ထုံး ဥပေဒ ၂၁ နည္း ၅၈(၁) အရ ကန္႔ကြက္တဲ့သူကို တရား႐ုံးက ေခၚၿပီး ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ ကြက္ရသလဲ စစ္ေဆးေမးျမန္းရမယ္။ အခုက ဒီလိုဘာမွ မလုပ္ဘူး” ဟု ညီျဖစ္သူ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမြဆိုင္အိမ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦး သိန္းေဇာ္က ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား ႐ုံးမွ ၀ရမ္းကပ္သည္ကို ေႏွာင့္ယွက္ သည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၁၇၃ ျဖင့္တရားစြဲကာဒဏ္ေငြ ငါးရာ က်ပ္ အမိန္႔ခ်ခံခဲ့ရသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္ တရား႐ုံးသို႔စာျဖင့္ တင္ျပျခင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံတင္ျပျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည့္အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားသူႀကီး ခ်ဳပ္ကိုလည္း အေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္တကြ စာျဖင့္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းမေပးေသာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးသိန္းေဇာ္က ဆိုသည္။
” ဒီေလာက္ အေထာက္အထား ေတြနဲ႔ တင္ျပေနတာေတာင္ မလုပ္ ေပးဘူးဆိုေတာ့ တရားမေၾကာင္း နား မလည္တဲ့သူေတြဆိုရင္ တရား႐ုံးေတြ လက္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ခံေနရမလဲ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ေနအိမ္အေရာင္း အဝယ္ကိစၥ တရားစြဲဆိုသည့္အမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အမႈကိစၥေၾကာင့္ မိမိအားနစ္နာေစ သည္ဟု ယူဆပါက အမႈျဖစ္သည့္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီ ေလၽွာက္ထားသင့္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ မွ တိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမႉးက ေျပာသည္။

” တရား႐ုံးဆိုတာက တင္ျပတာ၊ အေၾကာင္းၾကားတာေတြ အက်ဳံး မဝင္ ဘူး။ သတ္မွတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေတြနဲ႔အညီ ေလၽွာက္ထားမွ လက္ခံ စဥ္းစားမွာ။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို နားလည္တဲ့သူေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးလုပ္ သင့္တယ္” ဟုအထက္ပါတိုင္းေဒသႀကီး တရားေရးဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။
အထက္ပါ အေမြဆိုင္အိမ္သည္ ဦးသိန္းေဇာ္အပါအဝင္ ေမာင္ႏွမ သုံး ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုနစ္က ေမြး/ေရးဘဏ္ (ယခုကမၻာ့ရတ နာ ဘဏ္) တြင္ အိမ္စာခ်ဳပ္ကိုေပါင္ႏွံကာ ေငြေခ်းယူခဲ့ၿပီး ညီျဖစ္သူက အိမ္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ကို၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့ကာ ဘဏ္တြင္၂၀၁၁ ခုနစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္စာခ်ဳပ္ကို ျပန္ လည္ထုတ္ယူ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္အား ဝယ္သူလက္မအပ္ႏိုင္သျဖင့္ ဝယ္သူက တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဇာ္ထံမွ သိရသည္။
ယင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖစ္သည္။