သီဟိုဠ္ေဈး စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္

0
514

ေဒၚလာ ေဈးတက္လာျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ဘက္မွဝယ္လို အား ျမင့္တက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ တြင္ ေဒသထြက္ကုန္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ သီဟိုဠ္ေဈး စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထားဝယ္ သီဟိုဠ္ေဈးကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။

ေဈးအျမင့္ဆုံး တက္ခဲ့သည့္ ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္က သီဟိုဠ္အေခ်ာ တစ္ ပိသာကိုက်ပ္ ၁၃၆၀၀ အထိ တက္ ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ပိ ႆ ာကို က်ပ္ ၁၃၇၀၀ အထိ ျမင့္ တက္လ်က္ရွိ သည္ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ သီဟိုဠ္ထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူ ဦးသူရက ေျပာသည္။