ကပၸလီကၽြန္းစုရွိ မီးေတာင္ေပါက္က ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ဆူနာမီအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္

0
455

မတ္လကတည္းက မီးေတာင္ေခ်ာ္ ရည္၊ ျပာမ်ား၊ မီးေတာက္မီးလၽွံမ်ား မႈတ္ထုတ္ေနသည့္ကပၸလီပင္လယ္တြင္း က အိႏၵိယပိုင္ဘာရန္ကၽြန္း မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲပါက ျမန္မာကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ တြင္ ဆူနာမီလႈိင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ သည့္အတြက္ သတိျပဳရန္ျမန္မာေျမ ငလ်င္ေကာ္မတီက သတိေပးထားသည္။


ယခုထက္ထိ ယင္းဘာရန္မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲမႈအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား မရွိေသးဘဲ ကင္မရာမ်ား၊ ငလ်င္တိုင္း စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။
ဘာရန္ကၽြန္းႏွင့္ ျမန္မာ ကမ္း႐ိုး တန္းသည္ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ခန္႔ ေဝးသည့္အတြက္ လႈိင္းလာခဲ့လၽွင္ ၃၀ မိနစ္မွ ၆၀ မိနစ္ထိ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရၿပီး ကုန္းျမင့္ရွိ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားက လႈိင္းလြတ္ေအာင္ေရွာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကမ္းနိမ့္ေဒသျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီက လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္းမ်ားအား ျပထားရန္လိုေၾကာင္း ေျမငလ်င္ေကာ္မတီကဆိုသည္။
ဆူနာမီျဖစ္ခဲ့လၽွင္ အနီးဆုံးမွာ အန္ဒမန္ကၽြန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား၊ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္း၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစုမ်ား ပါဝင္သည္။ ” အကယ္၍ ေပါက္ကြဲခဲ့ရင္ သူ႕ျပင္းထန္အားဘယ္ေလာက္ရွိမလဲေပါ့။ သူ႕ျပင္းထန္အားအေပၚ မူတည္ၿပီး အဲဒီပတ္လည္မွာ ငလ်င္ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ႏိုင္ တယ္ေပါ့။ မီးေတာင္ေပါက္တိုင္း ေတာ့ႀကီးႀကီးမားမား ငလ်င္မလႈပ္ဘူး။ လူေတြကေတာ့ႀကိဳတင္ၿပီး သတိဝီရိယထားရင္ေတာ့ေကာင္း တာေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္လည္း ဆူနာမီျဖစ္မယ္လို႔ ေ ျပာေလာက္ေအာင္ေတာ့ အခ်ိန္ေစာေသးတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ သတိထားေနတာေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ထြန္းက 7 Day ေန႔စဥ္ သတင္းသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။ ဘာရန္ကၽြန္းသည္ ကပၸလီကၽြန္းစုအတြင္းရွိအိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ကၽြန္းျဖစ္ၿပီး ကပၸလီကၽြန္းစုတြင္ ပါဝင္ေသာ Port Blair ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ ၁၃၅ ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိသည္။ ဆူမၾတာကၽြန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား တည္ရွိေနေသာ မီးေတာင္အစြယ္တန္း ( (Volanic arc) ) တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ မီးေတာင္ရွင္တစ္ခုျဖစ္သည္။  ေျမေအာက္အနက္ ၂၂၅၀ မီတာအနက္မွ အထက္ေျမေပၚအျမင့္ ၃၅၄ မီတာအထိ ထိုးထြက္ေနေသာမီးေတာင္ရွင္ျဖစ္သည္။