မီးကူၿငိမ္းသည့္ ပုဂၢလိက ေရကားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ

0
478
မီးေလာင္းျပင္သို႔ေရာက္လာသည့္ေရသည္ေထာ္လဂ်ီတစ္စီးကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု -တင့္လြင္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အိုးလုပ္ရပ္ကြက္ မီး ေလာင္မႈတြင္ မီးကူၿငိမ္းေပးသည့္ ပုဂၢ လိက ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၄ ဦးကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔က ထားဝယ္ၿမိဳ႕ မီးသတ္စခန္းတြင္ က်င္းပသည့္ မီး သတ္တပ္ဖြဲ႕ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။


ယင္း ပုဂၢလိကေရကားမ်ားသည္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေသာက္သုံး ေရ လိုအပ္သူမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ၿပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပါက ေရေပးေဝမႈကို ရပ္နားၿပီး မီးကူၿငိမ္းသည္မွာ အစဥ္အ လာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီဟု ပုဂၢလိကေရ ေပး ေဝေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွင္းျပ သည္။

မီးေလာင္းျပင္သို႔ေရာက္လာသည့္ေရသည္ေထာ္လဂ်ီတစ္စီးကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု -တင့္လြင္
မီးေလာင္းျပင္သို႔ေရာက္လာသည့္ေရသည္ေထာ္လဂ်ီတစ္စီးကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု -တင့္လြင္

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားစဥ္ မီးသတ္ ယာဥ္မ်ား မဝင္ႏိုင္ေသာ က်ဥ္းေျမာင္း သည့္လမ္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားအား ေရျဖည့္ေပးျခင္း၊ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အတူ မီးႂကြင္းမီးက်န္မ်ားအား ၿငိမ္း သတ္ျခင္းတို႔တြင္ တတပ္တအား ပါ ဝင္ ကူညီေလ့ရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာ ဆိုသည္။
” ပုဂၢလိက ေရကားေတြက လမ္းႀကိဳ လမ္းၾကား မီးကူေလာင္ေနတဲ့ ေနရာေတြကို ဝင္ၿပီး မီးၿငိမ္းေပးေလ့ရွိ ေတာ့ ထားဝယ္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ ေတြမွာ အသုံးဝင္တယ္၊ အေရးပါတယ္၊ အားကိုးအားထား ျပဳရတယ္ ” ဟု ထား ဝယ္ၿမိဳ႕ခံ  ဦးမိုးက ေျပာသည္။
အဆိုပါ ပုဂၢလိက ေရကား အမ်ားစုသည္ ေရ ၁၀ ပီပါခန္႔( ေရဂါ လံ ၅၀၀ ခန္႔) သယ္ယူႏိုင္ၿပီး မီးေလာင္စဥ္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား မေရာက္မီ ကနဦး ၿငိမ္းသတ္ေပးၿပီး မီးသတ္ယာဥ္မ်ား ေရာက္လာပါက ေရျဖည့္ ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ခန္႔မွစ၍  ထား ဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ မီးေလာင္မႈမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ေရကားမ်ားက ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။