ကေျမာကင္း တံတားအနီး ေျမေဈးလႈပ္

0
443

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ကေျမာကင္းတံတား အနီး ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (DDPC)မွတည္ေဆာက္မည့္ SHOPPING HOUSE စီမံကိန္းဝန္းက်င္ရွိ ေျမကြက္ ေဈးႏႈန္းမ်ား လႈပ္ေနေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ကေျမာကင္းလမ္းႏွင့္ ၇ လမ္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ရန္လမ္းပိုင္းအား ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္က DDPC ကုမၸဏီက လမ္းခင္း ၿပီးေနာက္ ၇လမ္း ထိပ္ရွိ ၄၀_၈၀ ေျမကြက္တစ္ကြက္လၽွင္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေဈးႏႈန္း ေပါက္ေဈးရွိရာမွ ယခုအခါက်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေခၚေဈး ရွိေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးကေျပာဆိုသည္။
” ကေျမာကင္း တံတားအနီး ေျမကြက္မ်ား ေဈးႏႈန္းပိုေကာင္းလာႏိုင္ တယ္” ဟု အထက္ပါအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကဆိုသည္။
ယင္းစီမံကိန္းေနရာတြင္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က ထားဝယ္ ေဒသခံမ်ားက ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ဖယ္ရွား ေပးခဲ့ရကာ DDPC မွ ယင္းေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။