ခေမာင္းသြယ္ေဒသတြင္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေတာ ဧရိယာ ၉ မ်ိဳး သတ္မွတ္မည္

0
840
ခေမာင္းသြယ္ေဒသအထက္ အထက္ဆိတ္ျဖံဳး ေရေ၀ေရလဲေတာ အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း / ဓါတ္ပံု - တင့္လြင္

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္းသြယ္ေဒသတြင္ သဘာ၀ သစ္ ေတာထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာ ၉ မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ကာ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခေမာင္းသြယ္ဌာေန တိုင္း ရင္းသား ဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ေရာင္ျခည္ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ခေမာင္းသြယ္ေဒသအထက္ အထက္ဆိတ္ျဖံဳး ေရေ၀ေရလဲေတာ အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း
ခေမာင္းသြယ္ေဒသအထက္ အထက္ဆိတ္ျဖံဳး ေရေ၀ေရလဲေတာ အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း

ေကာ္မတီမွ ေရေဝေရလဲေတာ၊ တိရိစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အသုံးခ်သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သစ္ေတာ၊ ပရေဆး သစ္ေတာ၊ ခ်က္ျမႇဳပ္သစ္ေတာ(ေမြးဖြား သည့္အခါ ခ်က္ျမႇဳပ္သည့္ေတာ)၊ ႐ိုးရာ ဓေလ့သစ္ေတာ၊ ငါးေဘးမဲ့အိုင္ႏွင့္ သခ်ႋဳင္းေျမေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္မူးခိုေဖာက ရွင္းျပ သည္။
” ထိန္းသိမ္းေရးေတာ တစ္ခုခ်င္းစီ ေနရာေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ေက်း႐ြာတိုင္းမွာ ထိန္းသိမ္းေရးေတာေတြ လုပ္သြားမယ္ ” ဟု လူထုအေျချပဳ ေရရွည္တည္တံ့ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ (CSLD) မွ ေစာကဲဒိုက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ခေမာင္းသြယ္ ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ ထန္းတပင္ ငါးေဘး မဲ့အိုင္ကို ေရေနသတၱဝါေဘးမဲ့ အိုင္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ၿဖဳံး ငါးေဘးမဲ့အိုင္ႏွင့္ အထက္ဆိတ္ၿဖဳံးရွိ ေရေဝေရလဲ ထိန္သိမ္းေရးေတာကို ေဒသခံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီက ထပ္မံသတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု RKIPN ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
RKIPN ေကာ္မတီတြင္ ပရေဆး ပင္မ်ားအေၾကာင္း နားလည္သည့္အဖြဲ႕၊ သစ္ပင္မ်ားအေၾကာင္း နားလည္သည့္ အဖြဲ႕၊ သဘာ၀ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား အေၾကာင္း နားလည္သည့္အဖြဲ႕၊ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအေၾကာင္း နားလည္ သည့္အဖြဲ႕၊ လက္မႈပညာ တတ္ကၽြမ္း သည့္အဖြဲ႕၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ ငန္းကို တတ္ကၽြမ္းသည့္အဖြဲ ့ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လတ္တေလာ သုေတသနရလာဒ္မ်ားအရ တိရစၧာန္ အမ်ိဳးအစား ၅၃မ်ိဳး၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အမ်ိဳးအစား ၁၁၇မ်ိဳး၊ ပရေဆးပင္ အမ်ိဳးအစား ၁၁၁မ်ိဳး ႏွင့္ သစ္ပင္အမ်ိဳး အစား ၁၆၂မ်ိဳးတို႔ကို ခေမာင္းသြယ္ ေဒသအတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း ေနာ္မူးခိုေဖာက ရွင္းျပသည္။
ခေမာင္းသြယ္ေဒသတြင္ ေက်း႐ြာ ၁၂ ႐ြာမွ ေဒသခံမ်ားက ခေမာင္းသြယ္ ေခ်ာင္းမႀကီးႏွင့္ ေတာေတာင္မ်ားကို အမွီျပဳကာ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သားငါးရွာေဖြ စားေသာက္ျခင္း၊ သဘာ၀ သစ္ေတာထြက္သီးႏွံမ်ားကို ရွာေဖြ စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု သိရ သည္။
ခေမာင္းသြယ္ေဒသအတြင္း ယခင္ က သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္ ပင္မ်ား ျပဳန္းသြားခဲ့ရျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေတာ ေတာင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းကမ္းပါးၿပိဳျခင္း၊ ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ား ေရနည္းလာျခင္း၊ သားငါး တိရစၧာန္မ်ားရွားပါးလာျခင္းတို႔ကို ႀကဳံ ေတြ႕ေနရသည္ဟု (CSLD ) ေကာ္မတီမွ ေစာကဲဒိုက ေျပာသည္။
ခေမာင္းသြယ္ ေခ်ာင္းဖ်ားဖက္၌ သတၱဳမိုင္းစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ကုမၸဏီ မ်ားက ကမ္းလွမ္းလာမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္း ေရပ်က္စီးလာမည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။