ထား၀ယ္ စီမံကိန္း မျဖစ္လာရန္ ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕ ေသြးထုိးဟုဆုိ

0
622

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း မျဖစ္လာေစရန္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕က ေသြးထုိးေနေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ထား၀ယ္စီမံကိန္း ေထာက္ခံေၾကာင္း  ဆႏၵျပသည့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

Aung thu (31)
ဓာတ္ပုံ – ေအာင္သူ

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြေဟာေျပာရာ၌ ဧကနိေက်းရြာမွ ဦးႏုိင္ဦးက ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေပ။

ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နွင့္ပက္သက္၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ေဒသခံမ်ားမွ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ဖဲြ႔စည္းထားသင့္ေၾကာင္း ဧကနီ ေက်း ရြာမွ ဦးနုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“သုိ႔မွသာလွ်င္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ၾကီးေအာင္ျမင္ရန္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေရးနွင္႔
အဖ်က္သမားမ်ား အား ကာကြယ္ေရးကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု
ဦးႏုိင္ဦးက ဆုိသည္။

အဆုိပါ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း လာေရာက္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံက်မည္႔ကုမၸဏီမ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္ သိလုိေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈဘ၀ကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးလိုသူမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔ၾကားတြင္ ခုိင္မာေသာ ေဒသခံအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္နုိင္ျပီဆုိပါက
ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ အထူးစီး ပြားေရးဇုန္ ေအာင္ျမင္ရန္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ဟု ဦးနုိင္ဦးက အဆုိတင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္း မျဖစ္လာရန္ ေသြးထုိးေနေသာ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိၿပီး စီမံကိန္းကုိ ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ အဖ်က္သမားမ်ားရွိေနေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြကလည္း ေျပာဆုိဖူးသည္။

ေထာက္ခံ ဆႏၵျပပြဲကုိ လူဦးေရ ႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ႀကိဳတင္ေၾကညာထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ျပခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ တစ္ေထာင္၀န္းက်င္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး စီမံကိန္းအဓိက ေနရာ နဘုလယ္မွ လူဦးေရ တစ္ရာေအာက္ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ထံမွ သိရသည္။

အမ်ားစုမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ေက်းရြာမ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

နဘုလယ္လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕မွ ကုိဖိုးရုပ္ကမူ စီမံကိန္း မျဖစ္လာေစရန္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕က ေသြးထုိးေနသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ လက္မခံဘဲ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အသိပညာတုိးပြားရန္၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္ေတာင္းဆိုတတ္လာေစရန္ အကူအညီေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းၾကီးစတင္ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အသိပညာအားနည္းမႈ၊ စီးပြားေရးအေမွ်ာ္အျမင္မရွိျခင္း၊  အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္တြင္ ေနထုိင္လာခဲ့ရျခင္းမ်ားရွိသည့္ အတြက္ စီမံကိန္းေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္
အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ မသိၾကဘဲ ေဒသပ်က္စီးမည္ဟုသာ ေတြးပူ၍ ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဦးႏုိင္ဦး က ျပာဆုိသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၾကားခံ ေျဖရွင္းမည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ လမကုန္မီ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဟု ဦးႏုိင္ဦးကဆုိသည္။

ယင္းသုိ႔ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္လာပါက ေဒသခံမ်ား အၾကားမေၾကလည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး လက္ရွိ ရပ္ရြာအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ကုိဖုိး႐ုပ္ကဆုိသည္။

မဟာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လူအဖဲြ႕အစည္း ၿပိဳကဲြမႈသည္ အၿမဲလိုလို ဆက္စပ္ေနၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ အုပ္စုကဲြမႈမ်ားကို လူအဖဲြ႕အစည္း တစ္ခု ၿပိဳကဲြသည္အထိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ၀ါရင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက သတိေပးသည္။

၎တုိ႔တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အေတြ႕အႀကဳံေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ဖူးၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေငြျဖင့္ သိမ္းသြင္းတတ္ၾကေၾကာင္း ၎တုိ႔ကဆုိသည္။

ေထာက္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ၁၀၀၀ ဦး၀န္းက်င္္က  ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ေရး-ဒုိ႔အေရး၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ဖ်က္ဆီးသူ-ဒုိ႔ရန္သူ၊ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းၾကီး- ေအာင္ရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး စစ္ေၾကာင္း ၄ ေၾကာင္းျဖင့္ ထား၀ယ္-ကန္ခ်နပူရီလမ္းအူေၾကာင္းအေပၚရွိ ၃ ကီလုိမီတာမွ ၀ ကီလုိမီတာသုိ႔ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။