တနသၤာရီတိုင္း ၀န္ႀကီးအိမ္ယာေနာက္ ေျမေစ်း ႏွစ္ဆနီးပါးတက္

0
597

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ျမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ၀န္ႀကီးအိမ္ယာအေနာက္ဘက္ လမ္းမနေဘးရွိ ေျမတစ္ကြက္ ေစ်းနႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္၀က္ထက္ ေစ်းႏွစ္ဆတက္သြားေၾကာင္း ေျမေရာင္း၀ယ္အက်ဳိးေဆာင္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္၀န္းက်င္က လမ္းမႀကီးနေဘးရွိ ေျမကြက္မ်ားသည္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး လမ္းသြယ္မ်ားတြင္ က်ပ္သိန္း ၇၀၊ ၈၀ ေပါက္ေစ်း ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ လမ္းမႀကီးနေဘးတြင္ က်ပ္ သိန္း ၂၂၀မွ သိန္း၂၆၀ အထိ၊ လမ္းသြယ္ရွိ ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ သိန္း ၁၂၀မွ ၁၆၀ သိန္းအထိ အသီးသီး ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကေၾကာင္း ေျမေရာင္း၀ယ္ အက်ဳိးေဆာင္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ားအား အစားထုိးေျမကြက္မ်ား ခ်ထားေပးၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေပၚလာခ်ိန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ား၏ ကန္႕ကြက္မႈ အားေပ်ာ့လာခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

“လမ္းမႀကီးနေဘး လမ္းဆုံေထာင့္ေျမကြက္ဆုိ သိန္း၃၀၀ေခၚ ေစ်းရွိတယ္၊ ေစ်းထပ္တက္လာမယ္သိထားလုိ႔ မေရာင္းဘဲ ထားထားၾကတယ္”ဟု ယင္းလမ္းမႀကီးအနီး ေျမကြက္ယူထားေသာ လယ္သမားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

အဆုိပါလမ္းမႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္႔ ကမ္းနားလမ္းမႀကီး ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းၿပီးသည္႔ခ်ိန္တြင္ ေျမကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းလာႏိုင္၍ အခ်ဳိ႕ေျမကြက္မ်ားမွာ မေရာင္းေတာ႔ဘဲ့ အေျခအေနေစာင့္ၾကည္႔လ်က္ရွိၾကသည္ဟု လယ္သမားတခ်ိဳ႕ ထံမွ သိရသည္။

“ေျမေရာင္း၀ယ္ကေတာ႔ ပါးပါးပါပဲ၊ တအားႀကီး ေရာင္း၀ယ္ျဖစ္ေနတာေတာ႔ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေျမေရာင္း၀ယ္အက်ဳိးေဆာင္ သူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ဖူးၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ျဖစ္သည့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈေၾကာင့္ အစိုးရမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တားျမစ္သည္ဟု ဆိုကာ လယ္သမား ၁၉ဦးကို တရားစဲြခဲ႕ၿပီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ၁၅ ရက္အပါအ၀င္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ား စသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့သည္။