ထားဝယ္စကား ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားေရး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေသာင္တင္

ျပဳစုေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သည့္ ထားဝယ္စကား ျပဌာန္း စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္  ေနျပည္ေတာ္တြင္   ႏွစ္ခ်ီေသာင္တင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလကတည္းက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပထားသည့္ ထားဝယ္ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ သင္ၾကားႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

“စာအုပ္ျပဳစုေရးအဖြဲ႕က အထက္ကို တင္ထားတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီဆိုေပမယ့္ အခုထိ ျပန္မက်လာေသးလို႔ အတည္ျပဳလို႔မရေသးဘူး” ဟု ဦးဟိုပင္က ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားလာမွသာ သင္ျဖစ္မည္၊ မျဖစ္မည္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္တြင္ ေတြ႕ရေသာ မူလတန္းကေလးမ်ား ဓာတ္ပုံ - ေအာင္သူ/Dawei Watch

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္တြင္ ေတြ႕ရေသာ မူလတန္းကေလးမ်ား။ ဓာတ္ပုံ – ေအာင္သူ/Dawei Watch

“အခုအခ္်ိန္ထိ ဘာမွ မသိရေသးဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ လ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ) တုန္းက လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီး (ေဟာင္း) က စာအုပ္ေတြကိုေရာ၊ အေခြကိုပါ ပညာေရးဌာနကို ေတာင္းလာလို႔ ထပ္တင္လိုက္ရေသးတယ္” ဟု ထားဝယ္စကား သင္႐ိုးျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

အကယ္၍ ထားဝယ္စကားကို ယခုႏွစ္ သင္ၾကားျဖစ္မည္ဆိုပါက သင္႐ိုးျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဆရာမမ်ားကို ဦးစြာသင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဆင့္ပြားသင္ၾကားရန္ အခ်ိန္လိုအပ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထားဝယ္စကားကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းသင္ၾကားရန္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိျပန္လည္ၫႊန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ သင္ၾကားခြင့္ရႏိုင္သည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးၫႊန္ၾကားၾကားေရးမွဴး႐ုံးက လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားပါက ထားဝယ္စာ သင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းထဲက တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ မြန္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ကရင္ ေက်ာင္းသားေတြ သူတို႔ဘာသာေတြကို သင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ထားဝယ္ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ထားဝယ္စာကို သင္သင့္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အျခားတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တေျပးတညီတည္းျဖစ္ေအာင္ ထားဝယ္စာကို သင္ကိုသင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္”

သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းတို႔အတြက္ ထားဝယ္စကားအေျခခံဖတ္စာကို ဆရာကိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကိုင္ ၆ အုပ္ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္၊ ပိုးကရင္ ႏွင့္ စေကာကရင္ ဘာသာစာေပမ်ားကိုမူ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က စတင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး တိုင္းအတြင္းေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းအားသင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတုိင္းတြင္ လူဦးေရ ေလးသိန္းခန္႔ရွိေသာ ထား၀ယ္ခရုိင္တစ္ခုလုံး ထား၀ယ္စကားေျပာၿပီး ပုေလာ ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ထား၀ယ္လူမ်ဳိးအမ်ားအျပားေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။

Related Posts

Leave a Reply