မြန္တြင္ငါးလအတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္သူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္

0
491

မြန္ျပည္နယ္တြင္ငါးလအတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္သူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ၃ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ငွက္ဖ်ား ဆရာဝန္ႀကီးထံမွ သိရသည္။ဇန္နဝါရီလဆန္းကတည္းက စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံး စာရင္းအရေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္သူ ၁၁၂၆ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ဆရာဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။


ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ၂၈၈ ဦး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အမ်ားဆုံးမွာေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ၂၃၁ ဦး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းတို႔အနက္ေမာ္လၿမိဳင္မွ ၂ ဦးႏွင့္သံျဖဴဇရပ္မွ ၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
” ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရာဂါကူးစက္ခံရတဲ့ကေလးငယ္တခ်ိဳ႕ရန္ကုန္ကိုသြားၿပီး ေဆးကုတာလည္း ရွိေနတယ္ ” ဟု ၎ကေျပာ သည္။
မြန္ျပည္နယ္သည္တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအၿမဲေစာေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ခါတိုင္းႏွစ္ထက္ပိုေစာကာ ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္း ကတည္းကစျဖစ္ခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။
ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေရာဂါ စျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီးႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေန ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိမထိန္းခ်ဴပ္ႏိုင္ေသးဟု ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကုသျခင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲ၌ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
” ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ နည္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ေရေလွာင္ထားၾကတယ္၊ အဲဒါေတြကိုစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ဖို႔အခက္အခဲေတြရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ေရေတြမွာခတ္ဖို႔ Abate ေဆးေတြလည္း လုံေလာက္မႈမရွိဘူး” ဟု အထက္ပါ ဆရာဝန္ႀကီးက ဖြင့္ဟသည္။
ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈအရထိုေဒသသည္ ေရရွားပါးသျဖင့္ေရေလွာင္ကန္မ်ား တည္ ေဆာက္ထားၿပီး ကာကြယ္တားဆီးထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ေရေလွာင္ကန္တြင္ျခင္မ်ား ေပါက္ဖြားၿပီး ထိုျခင္မွတဆင့္ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးသည္ ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ၃ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အျဖစ္မ်ားတတ္ကာ မြန္ျပည္ နယ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကအျဖစ္မ်ားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့က်ခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္အျဖစ္မ်ားမည္ဟု ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနကခန္႔မွန္းထားသည္။
ဇြန္ႏွင့္ဇူလိုင္လအတြင္း ပိုမိုမ်ားျပား လာႏိုင္ၿပီး စက္တင္ဘာလေလာက္မွေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့နည္းလာမည္ဟု ျပည္နယ္ ငွက္ဖ်ားဆရာဝန္ႀကီးက ခန္႔မွန္း ထားသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၁၆၃၃ ဦးရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ၂ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကေသြးလြန္ တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၃၀၄၂ ရွိၿပီး ၂ ဦး ေသဆုံးကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ျပန္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္က်န္းမာေရး ဌာန၏ စာရင္းအရသိရသည္။