ပီေလာပီနံ

0
611

ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ ေန႔စဥ္ စားသုံးၾကေသာ အေျခခံ စားကုန္ သီးႏွံမ်ား စာရင္းတြင္ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ အာလူးႏွင့္ ပီေလာပီနံတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ကမၻာ့ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ မ်ားအတြက္ ပီေလာပီနံသည္ ဆန္ႏွင့္ ေျပာင္း ၿပီးလၽွင္ တတိယ အမ်ားဆုံး စားကုန္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။


အေနာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဂါနာ၊ ဘီနင္ စ သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရွတိုက္ႏွင့္ ေတာင္ အာဖရိကတိုက္ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ ပီေလာပီနံ သည္ ေန႔စဥ္စားသုံးသည့္ အေျခခံ စားကုန္ ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အန္ျဒာပရာဒက္ခ္်ႏွင့္ ကာရာလျပည္ နယ္တို႔တြင္လည္း ပီေလာပီနံပင္မ်ား အေျမာက္အမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ထိုေဒသ ေနသူတို႔အတြက္ ပီေလာပီနံသည္ ေန႔စဥ္ စားသုံးသည့္ အေျခခံ စားကုန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပီေလာပီနံသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အဓိက က်ေသာ အေျခခံ စားကုန္ျဖစ္၏။

Cassava
ပီေလာပီနံသည္ ေျမေအာက္ရွိ ဥျမစ္အား စားသုံးမည့္ အျမစ္စား သီးႏွံ ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ႐ုကၡေဗဒ အမည္မွာ Manihot esculenta  ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ အမည္မွာ  Cassava  ျဖစ္၏။  ပီေလာပီနံ ပင္အား စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ပင္စည္အား ၆ လက္မ အ႐ြယ္ခန္႔ ျဖတ္ေတာက္ကာ ေျမအစိုဓာတ္ရွိေသာ ရာသီတြင္ ေျမျမႇဳပ္ ၍ စိုက္ပ်ိဳးရသည္။ အီေကြတာ ရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ေပ ၆၀၀၀ အထိ ရွင္သန္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ စတင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အခ်ိန္မွ ၈ လႏွင့္ ၁၀ လ အၾကားတြင္ အပင္အျမင့္ ၆ ေပမွ ၁၂ ေပအထိ ႀကီးထြားလာၿပီး ေျမေအာက္ရွိ ဥမ်ားကို တူးေဖာ္၍ စားသုံးႏိုင္ေပသည္။
ပီေလာပီနံဥသည္ ေသးသြယ္၍ အရွည္ ၆ လက္မမွ တစ္ေပခန္႔ အထိ ရွည္လ်ားသည္။ ဥအသားမွာ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ (သို႔) အဝါေရာင္ရွိၿပီး အၫိုေရာင္   အေခါက္ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္။ အေခါက္ အား အလြယ္တကူခြာ၍ ရသည္။ ပီေလာပီနံဥတြင္ ကာဘြန္ ဟိုက္ၿဒိတ္ ၆၀မွ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အစိုဓာတ္ ၂၀မွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါရွိ သည္။ ဗိုက္တာမင္ စီႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ေဖါ့ဖါရပ္စ္တို႔ ပါရွိ၏။ ပီေလာပီနံ ဥသည္ အားလူးထက္ စြမ္းအင္ ကယ္ လိုရီႏွစ္ဆ ပို၍ေပးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္းတို႔ထက္ အဆီဓာတ္ႏွင့္ ပ႐ိုတိန္း ဓာတ္ပါဝင္မႈ လြန္စြာ နည္း ၏။ ၃.၅ ေအာင္စ ပီေလာပီနံဥမွ စြမ္းအင္ ကယ္လိုရီ ၆၀ ရရွိသည္။
ပီေလာပီနံဥတြင္ ဆိုက္ယႏိုက္ (Cyanide) ေခၚ အဆိပ္ ျဒပ္ေပါင္း တစ္မ်ိဳး ပါရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ မိုး ေခါင္သည့္ ရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ အပင္၏ ဥတြင္ ဆိုက္ယႏိုက္ အဆိပ္ ပိုမိုပါ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပီေလာပီနံဥအား ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးသည့္အခါ ဆိုက္ယႏိုက္ အဆိပ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္အတြက္ စားမည့္ ပီေလာပီနံဥမ်ားကို ၁၈ နာရီမွ ၂၄ နာရီၾကာသည္အထိ ေရတြင္ စိမ္ထားၿပီးမွ စားျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္းစြာ စားသုံးႏိုင္သည္။ ဆိုက္ယႏိုက္ ျဒပ္ေပါင္း ပါရွိေသာ ပီေလာပီနံဥအား စားသုံးမိလၽွင္ အဆိပ္ အေတာက္ျဖစ္သည့္ ေဝဒနာ ခံစားလာရ တတ္ၿပီး လြန္ကဲပါက ၁ နာရီမွ ၂ နာရီအတြင္း အသက္ ဆုံး႐ႈံး ႏိုင္ေပသည္။
ပီေလာပီနံဥတြင္ ပါရွိေသာ        (Starch) အား သီးသန္႔ထုတ္ယူၿပီး ေကာ္မႈန္႔ျပဳလုပ္ကာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေပါင္မုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔ႏွင့္ ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ တဖန္ ယင္းေကာ္မုန္႔ အား တံဆိပ္ကပ္ ေကာ္၊ အဝတ္အထည္ မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေကာ္ဂလူးကို႔စ္ သၾကားႏွင့္ အခ်ိဳမုန္႔တို႔ ျပဳလုပ္ရာ တြင္လည္း အသုံးျပဳၾက ေပသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားတြင္ ပီေလာပီနံေကာ္အား အေျခခံမွ အက္သေနာ (Ethanol) ေခၚအရက္ပ်ံ ထုတ္လုပ္ကာ ဇီ၀ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳလာၾကသျဖင့္ ပီေလာပီနံသည္ စားကုန္သီးႏွံျဖစ္႐ုံမၽွမက ဇီ၀ေလာင္စာ အတြက္ အဓိကက်ေသာ စက္မႈကုန္ၾကမ္း တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္၍လာေပသည္။

 

References
(1) Cassava. Food and Agriculture organization of the United Nations.
(2) FAOSTAT – Producation Crops Cassava 2010 Data. Fao 2011.