ယခုႏွစ္ မိုးစပါးေခ်းေငြ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ဟု ဆို

0
479

ယခုႏွစ္ မိုးစပါး ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်း ရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈ အနည္းငယ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႕  ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ဘဏ္ခြဲမွ တိုင္းမန္ေနဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။


ယခင္က ေျမခြန္ေျပစာ၊ ေျမစာ ရင္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ရပ္ / ေက်း လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ တို႔ျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္(ပုံစ-၇) ရွိသူ ကိုသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်း မည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ပုံစံ-၇ မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမစာရင္းဌာနတြင္ ေလၽွာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူ မ်ားအတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ ဟု မန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။
” ပုံစံ-၇ ရွိတဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ျမန္ပါတယ္။ မရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ ေျမစာရင္းမွာ ေလၽွာက္ရမွာနဲ႔ လုပ္ရမဲ့ ကိစၥေတြက နည္းနည္း ၾကာမွာေပါ့။ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ကေန စက္တင္ဘာလ ကုန္အထိ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ထဲမွာ ေခ်းေငြ ေခ်းႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယခင္က ေျမခြန္ေျပစာ၊ ေထာက္ခံ စာမ်ားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား ေခ်းေငြ ေလၽွာက္ထားရာတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ဧကထက္ ပိုမိုထုတ္ေခ်း ၾကသျဖင့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အမွန္ တကယ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ဧကအတိုင္း ထုတ္ေခ်းႏိုင္ေစရန္ ပုံစံ-၇ ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းႏိုင္ က ရွင္းျပသည္။
” ဒီႏွစ္က ဥပေဒေတာ္ေတာ္ တင္း က်ပ္တယ္။ ပုံစံ-၇ က မႏွစ္က လုပ္ထား တဲ့ ေျမေတြေတာင္ မရေသးတာ။ မရွိတဲ့ သူေတြက ခ်က္ခ်င္း ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ” ဟု ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရပ္ေက်း႐ြာမွ လယ္ဧက ၄ ဧက ခန္႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ပိုင္ ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
၎၏ လယ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပုံစံ-၇ ရွိသည့္ လယ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ပုံစံ-၇ မရွိသည့္လည္ပိုင္ရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
၎အျပင္ ယခင္ႏွစ္စဥ္ အသုံးျပဳ ခဲ့သည့္ ေတာင္သူ အနည္းဆုံးငါးဦးႏွင့္ အမ်ားဆုံး ၁၀ ဦးပါဝင္သည့္ စိတ္ဆႏၵ တူ အုပ္စု (ဝိုင္းခ်ဳပ္စနစ္) ျဖင့္ ေငြထုတ္ ေခ်းျခင္းကို ယခုႏွစ္တြင္ ပုံစံေျပာင္းကာ လူ၃ ဦးပါ အုပ္စုျဖင့္ ေငြထုတ္ ေခ်းသည့္ စနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဆႏၵတူ ေတာင္သူ ၃ ဦး ျပန္စု ရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေငြေခ်းရန္ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း တို႔တြင္ ေခ်းေငြျပန္ မဆပ္ႏိုင္သူမ်ားအား တရားစြဲ ဆိုမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ ေတာင္သူ ၁၀ ဦးအဖြဲ႕တြင္ တစ္ဦး မဆပ္ႏိုင္ပါက က်န္ ၉ ဦးစလုံး တရား႐ုံး သို႔ လိုက္ပါရသည့္အတြက္ လူတစ္ဦး ေၾကာင့္ လူအမ်ား တရား႐ုံး လိုက္ပါရျခင္း ေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည့္ ေတာင္သူ အဖြဲ႕ကို ၃ ဦးအထိ ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ မိုးစပါးေခ်းေငြအျဖစ္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းရန္ လ်ာထားၿပီး ကနဦး အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း နီးပါးကို ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးဘဏ္ခြဲမွ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တနသၤာရီ တိုင္းအတြင္း ထုတ္ေခ်းခဲ့သည့္ မိုးစပါး ေခ်းေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးတြင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ နီးပါး ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ေနၿပီး ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ျပန္မဆပ္သည့္ ေတာင္သူ မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးစရိ္တ္ေခ်း ေငြ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဘဏ္ခြဲထံမွ သိရသည္။