ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းျပင္ေပးပါ

0
793

သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ ပေအာ့ေက်း႐ြာအုပ္စု ပေအာ့အေရွ႕ ေက်း႐ြာႏွင့္ ပေအာ့အေနာက္ေက်း ႐ြာတို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်း႐ြာ ခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္းမ်ား၊ ယခု အခါ ႐ြံ႕ဗြက္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားျဖစ္ေပၚကာ လမ္းပ်က္စီးေနပါသည္။

ယင္းသို႔ ပ်က္စီးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေထာ္လာဂ်ီမ်ား သြားလာရာ၌ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံ ေတြ႕ေနၾကရသည္။

အဆိုပါ လမ္းမ်ားသည္ ေက်း႐ြာ ေပါင္း ၆ ႐ြာသို႔ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ၁၀ မိုင္ ၇ ဖာလုံအရွည္ ရွိသည္။
အိမ္ေျခ ၆၀၀ေက်ာ္၊ လူဦးေရ ၃၀၀၀ ဦး၊ (ထက္-လယ္-မူ) စာသင္ ေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၉၂၀၊ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းတို႔ အားထား သြားလာရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသထြက္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ အုန္း သား၊ ကြမ္းသီးေျခာက္၊ ပုစြန္၊ ငါး ေန႔တိုင္းသယ္ပို႔ေနေသာ ေဒသခံကား ၁၀ စီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ ၂၀ စီး ေန႔စဥ္သြားလာ အသုံးျပဳေနေသာ လမ္းလည္း ျဖစ္ပါ သည္။

အဆိုပါ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္း မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အသုံး ျပဳေနရသည္မွာ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး လမ္းပိုင္းေနရာ အခ်ိဳ႕မွာလည္း ဆိုး ဆိုးဝါးဝါး ပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္(သို႔မဟုတ္) ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ေပးၾကပါရန္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာ က႑မွ တဆင့္ တင္ျပအပ္ ပါသည္။
လမ္းျပင္ေပးေစလိုသူမ်ား