တနသၤာရီ – ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို ေလေၾကာင္း လိုင္း ၆ လိုင္း ေျပးဆြဲမည္

0
628

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္း၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို ေျပးဆြဲမည့္ ေလေၾကာင္း လိုင္း ၆ လိုင္းထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ အထက္ပါ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားရာသီတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ပ်ံသန္းသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားက ခရီးသြားရာသီ ကုန္ခ်ိန္တြင္ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ပ်ံသန္း လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
” အရင္ႏွစ္ေတြက ၅ လိုင္းပဲ ပုံမွန္ ပ်ံသန္းတာ၊ အခုႏွစ္က ဗဏနဌ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခု အသစ္တိုးလာ တယ္ ” ဟု ပုလဲဧကရီ လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမွ လက္မွတ္အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ဆို သည္။
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းႏွင့္ ဗဏနဌ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားက ေန႔စဥ္ေျပး ဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး အဲကေမၻာဇ၊ မန္းရတနာပုံ၊ အဲမႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္အဲေဝးတို႔က သတ္မွတ္ရက္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲ မည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးက ဆိုသည္။