ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ပို႔မည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္ သတ္မွတ္

0
464

လူနာတင္ယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေရ ရွည္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ရမည့္ လူနာမ်ား အတြက္ လူနာရွင္မွ သတ္မွတ္ ခရီးစရိတ္ကို အကုန္အက်ခံရ မည္ဟု ဇမၺဴသီရိမြန္ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ ျပဳ အေရးေပၚလူနာ ကူညီသယ္ယူေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထားဝယ္မွ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ပို႔ေဆာင္လၽွင္ ခရီးစရိတ္အျဖစ္က်ပ္ ၂ သိန္း၊ ရန္ကုန္သို႔ ပို႔ေဆာင္လၽွင္ က်ပ္ ၃၂၀၀၀၀ ကို လူနာရွင္ဘက္မွ ကုန္က် ခံရမည္ဟု ခရီးေဝး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အထက္ပါ ေကာ္မတီက ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။
ယင္း ေကာ္မတီသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ထားဝယ္ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရသူမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံသို႔ တင္ ပို႔လိုသူမ်ားကို အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ ရွိသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လူနာတင္ယာဥ္ အသုံးျပဳမည့္သူက သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံေဆးကုသမႈ မွတ္ တမ္းႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္၊ ျပစ္မႈကင္း ရွင္းေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားကို လူနာရွင္ဘက္မွ ရယူေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး လူနာတင္ယာဥ္တြင္ က်န္းမာ ေရး အေထာက္အကူျပဳ ဆရာမ အကူအညီ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးကာပို႔ ေဆာင္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးႏိုင္မ်ိဳးသြင္က ရွင္းျပသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေရွာင္းကြင္းၿပီး အခ်ိန္ မီ ပို႔ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေရးေပၚ လူနာတင္ ယာဥ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အမွတ္ ၃ လမ္းဆုံ တိုးဂိတ္တြင္ လူနာလႊဲေျပာင္း မည္ဟု သိရသည္။