ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ ဈေးတန်းအမြင့်တွင် အတက်အကျ နည်းနည်းဖြင့် ဈေးဖွင့်ထားခဲ့သည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာမူ ဆက်တိုက်ငြိမ်နေရာမှာ သောကြာနေ့(ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်)တွင် ရုတ်တရက်ထိုးတက်သွားသည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့်...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ ဈေးတန်းအမြင့်တွင် အလှုပ်အခတ်နည်းနေသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးလည်း အလှုပ်အခတ်နည်းသည့် ကာလဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏ ဈေးကွက်လားရာကို...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အတက်ကြမ်းခဲ့ပြီး ဈေးတန်းအမြင့်ဘက် ရောက်လာသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အလှုပ်အခတ်နည်းသည့် ကာလဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏...

ရွှေ၊ထိုင်းဘတ်နှင့် စက်သုံးဆီဈေး သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ပြည်တွင်းရွှေဈေးမှာ အလှုပ်အခတ်နည်းနည်းဖြင့် အတက်အကျဖြစ်နေသလို ထိုင်းဘတ်မှာလည်း ဖြည်းဖြည်းသာ တက်ရိပ်ပြနေသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အလှုပ်အခတ်နည်းသည့် ကာလဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့်...

ရွှေ၊ဘတ်နှင့် စက်သုံးဆီဈေးကွက် သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်မှာ တရွေ့ရွေ့ တက်ရိပ်ပြနေသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အလှုပ်အခတ်နည်းသည့် ကာလဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏ ဈေးကွက်လားရာကို...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်မှာ အလှုပ်အခတ်နည်းနည်းဖြင့် အကျဘက်ဦးတည်နေခဲ့သည်။ ဓာတ်ဆီဈေးလည်း အလှုပ်အခတ်နည်းသည့် ကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏ ဈေးကွက်လားရာကို ချိန်ဆနိုင်စေရန်...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးနှင့် ထိုင်းဘတ်မှာ အတက်အကျမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဈေးငြိမ်နေခဲ့သည်။ ဓာတ်ဆီဈေးလည်း အလှုပ်အခတ်နည်းသည့် ကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏ ဈေးကွက်လားရာကို ချိန်ဆနိုင်စေရန်...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးမှာ အတက်အကျမရှိ တောက်လျှောက်ငြိမ်နေပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ တက်ရိပ်ပြခဲ့သည်။ ဓာတ်ဆီဈေးလည်း အလှုပ်အခတ်နည်းသည့် ကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏ ဈေးကွက်လားရာကို...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးမှာ အကျဈေးတွင် အလှုပ်အခတ်နည်းနေပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးလည်း ငြိမ်နေသည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ တောက်လျှောက် ကျရိပ်ပြနေသည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏ ဈေးကွက်လားရာကို...

ရွှေနှင့် ထိုင်းဘတ်ဈေး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်

ယခုအပတ် ရွှေဈေးမှာ တောက်လျောက်ကျလာပြီး ထိုင်းဘတ်ဈေးလည်း အကျဘက်ရောက်နေ သည်။ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ တိုက်လိုက် ကျလိုက်ဖြင့် ဈေးမငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ ထိုကြောင့် တောင်ပိုင်းသားများအတွက် အရေးပါလှသည့် စက်သုံးဆီ၊ ဘတ်ဈေးနှင့် ရွှေဈေးနှုန်းများ၏...