လူျမင္ကြင္းတြင္ အေပါ့အေလးစြန႔္ျခင္း

0
93

ေဖ့စ္ဘုတ္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေရးၾကသည့္ စာသားမ်ားကို ဖတ္ၿပီး ေတြးမိျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသခ်ာစြာ ေတြးၾကည့္သည့္အခါ တခ်ိဳ႕လူမ်ားအတြက္ ေဖ့စ္ဘြတ္က စိတ္အိမ္သာတစ္ခုလိုပင္။

စိတ္ထဲ ယိုေနသည္မ်ားကို ပါသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ စိတ္အိမ္သာ တက္ၾက သည္။

တစ္ခု ရွိသည္မွာ သာမန္အိမ္သာကဲ့သို႔ ကိုယ့္ တစ္ကိုယ္ေရမဟုတ္ဘဲ လူအမ်ားျမင္ေနရသည့္ အိမ္သာျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္၏ အမ်ားျမင္ႏိုင္သည့္သေဘာကို သိလ်က္ႏွင့္ပင္ စိတ္အိမ္သာ တက္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ စိတ္အေပါ့အေလး စြန္႔ၾကသည္။

သာမန္အားျဖင့္ အေပါ့အေလးစြန္႔သည့္ ကိစ္ၥမ်ားကို လူအမ်ားျမင္ရသည့္ ေနရာ၊ လူျမင္ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ မရွိ။ ျပဳလုပ္ရန္ ၀န္ေလးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္မူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး လူျမင္ကြင္းတြင္ အေပါ့အေလး စြန္႔ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယိုသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္ ျဖစ္ရသည္။ ပါသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္ ျဖစ္ရသည္။

မိမိ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးသည့္ အေလ့အထသည္ လူျမင္ကြင္းတြင္ အေပါ့ အေလးစြန္႔ျခင္းႏွင့္ တူမတူကို ျပန္လည္သံုးသပ္ သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာ (ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၉)