ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အခင္းအက်င္းသစ္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ဇြန္လ ၁ ရက္။
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္စတင္ဖြင့္ လွစ္သည္။
ဇြန္လ ၂ ရက္။
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ား ဒုတိယ ႏွစ္ဝက္ ပညာ သင္ကာလကို ျပန္လည္စတင္သည္။

နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴ တာ တကၠသိုလ္မ်ားကေတာ့ ေမလလယ္ ေလာက္မွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ သည္။ ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းေတြ၊ စာသင္ခန္းေတြ ျပန္ဖြင့္သည္က ခါတိုင္းဆို ထူးျခားလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္သည္က ထူးျခားသည္ဟုေတာ့ ဆို ႏိုင္ပါသည္။ တကယ္တမ္းျပန္ေတြး ၾကည့္ လၽွင္ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ လက္ထက္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္း။
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလ အတြင္း ျမင္ကြင္းသစ္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေမၽွာ္လင့္ထားၾကေသာ ကာလ တစ္ခု။
school_time
အစိုးရသစ္၊ ပညာသင္ကာလအသစ္၊ စိတ္သစ္၊ လူသစ္ႏွင့္ မူသစ္ကိုေမၽွာ္ရည္ေသာ အခ်ိန္ကာလ။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေျခခံမွ စတင္ ေျပာင္းလဲရမည့္ က႑မ်ားအနက္ အေရး ႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္အသစ္ ပ်ိဳးရမည့္ အခ်ိန္ကာလ။ အခင္းအက်င္းသစ္ကို ေမၽွာ္လင့္ေနသည့္အခ်ိန္။
ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလမွာ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲပါၿပီလဲ။အားမနာတမ္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလၽွင္ တခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲေတြက ယခင္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္ ကတည္း ကပင္ စီမံခ်က္ခ် ရည္႐ြယ္ထားသည့္ အခင္းအက်င္းေတြ။

ခင္းထားသည့္လမ္းကို ဆက္ေလၽွာက္ ေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ။ သာဓကျပရလၽွင္ အေျခခံပညာက KG ကိစၥ။ သူငယ္တန္း ဟူ၍ မသတ္မွတ္ေသးဘဲ အဆိုေတြ၊ အက ေတြႏွင့္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းေပ်ာ္ေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အတန္းတစ္တန္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ စနစ္တစ္ခု။ တခ်ိဳ႕ေသာ မိဘေတြက ထိုအေျပာင္းအလဲ ေပၚမွာ က်င့္ သားမရေသး။ စာမတတ္မွာ စိုးရိမ္သည္ ဟုဆိုကာ ကေလးေတြကို သူငယ္တန္း စာႀကိဳသင္ ၾကျပန္တာလည္း ရွိသည္။ ဒါကလည္း အေျခခံအဆင့္၏ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုက ပြတ္တိုက္မႈ ေပေလာ မေျပာတတ္။ေက်ာင္ဖြင့္ခ်ိန္ အလႉခံတာ၊ မခံတာ၊ ပိုက္ဆံေကာက္တာ၊ မေကာက္တာ ျငင္းခုန္တာ၊ ေျဖရွင္းတာေတြက ေတာ့ ရာသီစာအျဖစ္ရွိေနဆဲ။

ေနာက္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ လာမည္က အဆင့္ျမင့္ပညာေရး က႑။
အစိုးရသစ္၏ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (နကသ)တို႔ ေမလ ၉ရက္က ေတြ႕ဆုံၾကၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခင္း အက်င္းေတြပဲ ျဖစ္သည္။
ေမလ ၉ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲအရ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ” လတ္တေလာ အေန ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္း ရပ္တည္ေရးအတြက္ အသိအမွတ္ ျပဳပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ပါေသာ္လည္း အခ်ိန္ တစ္ခု ယူၿပီး ပညာေရးဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား တရားဝင္မႈ အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ပါေသာ္လည္း လက္ရွိ တကၠသိုလ္ အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား လႈပ္ရွားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ ႐ြက္သြားၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဟု ေျပာ ၾကားထားရာ ယခုပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ပညာသင္ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္စီ မံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပြတ္တိုက္မႈ မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕လာရဖြယ္ ရွိေန သည္။

ပညာသင္ႏွစ္ကာလအတြင္း တည္ ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အခင္းအက်င္းသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ မည္မၽွအေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္မည္၊ မႏိုင္မည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တကၠ သိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ စိတ္ရွည္သည္းခံ နားလည္ေပးမႈႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ရင့္က်က္မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါ လိမ့္မည္။
ထိုအခ်က္မ်ားအျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ သတင္း စကားမ်ားအရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားက သင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပး သည့္ စနစ္ကို က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ရာ ထိုစနစ္ ကလည္း ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနသည့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ေတြ႕ႀကဳံလာရႏိုင္သည့္ အေျပာင္း အလဲမ်ားအနက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ တကၠ သိုလ္တစ္ခုခ်င္း ပဋိညာဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္း၏ ေက်ာင္းသား သမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေရးဆြဲႏိုင္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေရးက အေရးပါလာ ေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္တိုင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုက သိရွိ ၿပီး အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢျဖစ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း စံနမူနာျပဳစရာ ေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ရင္ ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း သိၿပီးမွန္ကန္စြာ သုံး သပ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔က နယ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိ သည္။ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စာဖတ္အား၊ ရင့္က်က္တည္ၾကည္မႈတို႔က လည္း ပြတ္တိုက္မႈတို႔တြင္ အေရးပါလာ မည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဘက္ ကလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ပညာသင္ႏွစ္အသစ္တစ္ခုကေတာ့ အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ အစပ်ိဳးလိုက္ပါၿပီ။ အမ်ားေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္၊ မႏိုင္ဆိုသည္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ (Player)မ်ား၏ စြမ္းရည္ေပၚတြင္သာ အေျခတည္ေနပါေတာ့သည္။