မဲ႐ႈံးျခင္း(M23) ေၾကာင့္လည္းပါသည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ သုံးသပ္

0
460

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၃ေနရာသာ အႏိုင္ရသည့္ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းသည္ လြတ္လပ္ ေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏိုင္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ (M23) ေၾကာင့္လည္း ပါသည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီD (MNP) က သုံးသပ္သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ မဲ႐ႈံး ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ဗဟိုေကာ္ မတီ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္က က်င္းပခဲ့ၿပီး မဲေပးရာတြင္ မြန္ျပည္သူၾကား ေတြေဝသြားေအာင္(M23) အဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရင္း ၂၄ ခ်က္ကို သုံးသပ္ ထုတ္ႏုတ္ထားသည္။

” (M23)ဝင္ပါလိုက္လို႔ မဲက ႏိုင္ သင့္သေလာက္ မႏိုင္ဘူး၊ ဥပမာ ေရး ၿမိဳ႕နယ္မွာလိုမ်ိဳး (M23) ကေန ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ေ႐ြးထုတ္ လိုက္တာမ်ိဳး အဲလိုမ်ိဳးသာ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ပါတီ ဒီ့ထက္ပိုႏိုင္မယ္” ဟု မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မဲ႐ႈံးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း ၂၄ခ်က္အနက္ ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းမႈနည္းျခင္း၊ ပါတီ ဝင္ မ်ား ပါတီမူဝါဒ လမ္းစဥ္အတိုင္း လိုက္ နာမႈ မရွိျခင္း၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား စည္းလုံးမႈ မရွိျခင္း၊ ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းမ်ား အလုပ္ တာဝန္ခံယူမႈ နည္း ပါးျခင္း စသည့္ အခ်က္ ၅ခ်က္ ခန္႔သာ ပါတီေၾကာင့္ မဲ႐ႈံးရျခင္းဟု သုံးသပ္ထား ၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားသည္ မဲစာရင္း ကိစၥ၊ ပါတီကို မလိုလားသူမ်ား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥ၊ ပါတီႀကီးတို႔၏ ဩဇာအရွိန္အဝါႀကီး လြန္းျခင္း စသည့္ ျပင္ပ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ထား သည္။

(M23) သည္ မြန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း မ်ားမ်ား ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ေ႐ြ႕လ်ားလႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးေရးအတြက္ ေတးဂီတ ယာဥ္ျဖင့္ လႈံ႔ ေဆာ္ျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးနည္း သင္တန္းျပဳ လုပ္ျခင္းႏွင့္ လူထုအျမင္ကို အေျခခံ၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စမ္း သပ္ေ႐ြးခ်ယ္ ရာတြင္ ကူညီျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“(MNP) က သူတို႔ မဲ႐ႈံးတာဟာ(M23) ေၾကာင့္လို႔ ေျပာတယ္၊ ဒီအခ်က္ကို ပယ္ခ်ပါတယ္၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြက(MNP) ကေန ဝင္ၿပိဳင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း ေတြ ကို မႀကိဳက္ၾကလို႔ မဲမေပးတာပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္}} ဟု(M23) ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမင္းႏြယ္ က တုံ့ျပန္သည္။

အဖြဲ႕ဝင္ ၂၃ ဦး ပါဝင္သည့္(M23)သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ရက္ပိုင္းထိ လႈပ္ရွားလာခဲ့ကာ ယခုအခါ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕ ဖ်က္ သိမ္းေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၅၃ ဦးဝင္ၿပိဳင္ ခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ေဒါက္တာ မင္းၾကည္ဝင္း၊ ႏိုင္သီဟတို႔ ၃ ဦးသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္။